In de steigers: SGP-jongerendag 2016

In deze rubriek krijgen jullie een blik op de bestuurstafel. Op die bestuurstafel lag vóór de zomer een bijzonder project. Inmiddels is deze van de bestuurstafel af ‘gedropt’ en bij een commissie terecht gekomen. Een commissie bestaande uit bestuursleden en vrijwilligers van SGP-jongeren. Die commissie met één opdracht: de ‘SGP-jongerendag’.

In deze rubriek krijgen jullie een blik op de bestuurstafel. Op die bestuurstafel lag vóór de zomer een bijzonder project. Inmiddels is deze van de bestuurstafel af ‘gedropt’ en bij een commissie terecht gekomen. Een commissie bestaande uit bestuursleden en vrijwilligers van SGP-jongeren. Die commissie met één opdracht: de ‘SGP-jongerendag’.

Plannen

Het jaar 2016 lijkt misschien nog ver weg, maar dat geldt niet voor deze commissie. Onder leiding van de inmiddels ervaren commissievoorzitter Wilhelm Doeleman tekenen de contouren van een bijzondere SGP-jongerendag zich al af. Sterker, de eerste grote sprekers zijn binnen (ik verklap nog niks!), de commissievergaderingen gepland, de PR is deels gereed gemaakt en de draaiboeken bijna ingevuld. Met man en macht wordt bijna een jaar lang door tientallen vrijwilligers gewerkt aan dit unieke politieke jongerenevenement. Met de vorige edities nog vers in het geheugen, zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen. En terecht, er moet weer een SGP-jongerendag neergezet worden die van begin tot eind klinkt als een klok.

Een hele klus

Op de dag zelf staan enkele mensen op het podium. De sprekers, de debatleiders en musici. Zo zichtbaar zijn is natuurlijk wel een hoogtepuntje in het leven van een bestuurslid of vrijwilliger bij SGP-jongeren. Dat maakt het voor hen ook wel spannend. Maar voor nu zou ik graag aandacht willen vragen voor al die andere vrijwilligers. Vrijwilligers die vaak onzichtbaar maandenlang veel avonden geven voor het slagen van deze SGP-jongerendag. Zonder namen te noemen denk ik dan aan vrijwilligers die het ene na het andere persbericht verzenden, een minutieus ‘secondendraaiboek’ opstellen, talloze flyers en posters in een prachtige huisstijl vormgeven, vele vergaderingen notuleren, honderden bedrijven bellen met het verzoek om te sponsoren en zo zou ik nog even door kunnen gaan.

De SGP-jongerendag is uniek. Omdat zoveel mensen hun schouders eronder zetten. En het leuke is dat tijdens een SGP-jongerendag alle disciplines samenkomen die binnen SGP-jongeren bestaan. Allerlei vrijwilligers met diverse taken onmisbaar voor het welslagen van deze dag. Het zijn de kurken waar de hele SGP-jongerendag op drijft. Zonder hen is er in de zaal en op het podium niets te beleven.

Doe ook mee!

En dat geldt niet alleen voor deze ene SGP-jongerendag. Want ook de rest van onze hele organisatie drijft op diezelfde vrijwilligers. Die heel wat avonden achter de schermen werken aan de organisatie die we zijn en datgene wat wij uitstralen. En daarom een groot chapeau voor onze vrijwilligers. En o ja, wil je onze vrijwilligers blij maken? Wees dan 5 maart 2016 present in het Beatrix Theater in Utrecht voor opnieuw een prachteditie van de SGP-jongerendag!

Geschreven door Harm Jan Polinder

Harm Jan is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Harm Jan Polinder:Blog comments powered by Disqus