Terecht einde aan Samsoms worsteling

“Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.” Zo luidt een passage uit hoofdstuk 9 van het door VVD en PvdA gesloten regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Wat kwam er van deze passage uit het regeerakkoord terecht?

“Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.” Zo luidt een passage uit hoofdstuk 9 van het door VVD en PvdA gesloten regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Wat kwam er van deze passage uit het regeerakkoord terecht?

Strafbaarstelling van illegaliteit werd ten tijde van het kabinet Rutte-I door de PvdA fel bekritiseerd. Dat illegaliteit een overtreding zou zijn en een boete tot 3900 euro op kon leveren – hoewel men in de praktijk tot ‘slechts’ 1.200 euro wilde gaan – ging de sociaaldemocraten te ver. Totdat in 2012 het pluche lonkte. In ruil voor een generaal pardon voor asielkinderen die met Nederland ‘vergroeid’ zijn. Een typisch voorbeeld van het ‘elkaar wat gunnen’: de houding die aan de basis ligt van dit kabinet.

Symbolisch
Die strafbaarstelling van illegaliteit zat de PvdA-achterban niet lekker. Wat deed dit met het standpunt van hun Tweede Kamer-fractie? Weinig tot niets. Wel probeerde men de beeldvorming bij te stellen. In maart van dit jaar zei Samsom tegen NU.nl nog dat de strafbaarstelling van illegaliteit “is ontmanteld tot iets dat in het leven van illegalen heel weinig betekent. Iets met een hoge symbolische waarde." Nu, na de dramatische nederlaag van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen, is de strafbaarstelling opeens toch helemaal van tafel. Het lag de PvdA “als een steen op de maag”. 

Ongeloofwaardig
De gang van zaken maakt Samsom ongeloofwaardig. Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen beweren dat iets in het leven van illegalen heel weinig betekent en slechts van symbolische waarde is en vervolgens ná die verkiezingen klagen dat het als een blok op je maag ligt? Niet het toppunt van consistentie. Daar komt bij dat de VVD natuurlijk wisselgeld wilde zien: verlaging van de arbeidskorting voor inkomens tussen 40.000 en 120.000 euro. Minder nivelleren dus. Terwijl dat toch ook een van Samsoms doelstellingen was?

Niet strafbaar
Maargoed, dat is zijn probleem. Voor nu is het goed te constateren dat dit wetsvoorstel van tafel is. Het effect van deze maatregel is immers uiterst vaag. “Van een kale kip valt niet te plukken”, zo luidt een spreekwoord. Zou iemand die illegaal aanwezig is een boete van bijvoorbeeld 1000 euro kunnen betalen? Wat als dat niet kan? Worden dan procedures gestart wegens wanbetaling? En, wat is er bereikt als de illegaal de boete wél betaalt?

Écht zorgdragen voor een goede terugkeer is barmhartiger dan iemand louter om zijn of haar aanwezigheid te straffen met een geldboete.

Frank van Putten
beleidsadviseur
 


Blog comments powered by Disqus