Humanitaire ramp Jemen verdient prioriteit in Nederlands buitenlandbeleid

De moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi leidde tot veel ophef. Westerse staten reageerden vol afkeer, annuleerden een aantal belangrijke handelsmissies naar Saoedi-Arabië en stelden de betrekkingen naar beneden bij. Waar echter minder aandacht voor leek te zijn, was de vreselijke burgeroorlog in Jemen. De gevolgen van de burgeroorlog vragen een daadkrachtig ingrijpen van de internationale gemeenschap. Westerse staten, waaronder Nederland, hebben de morele plicht een bijdrage te leveren aan de beëindiging van deze humanitaire catastrofe. Dat verdient prioriteit!

 

Houthi-rebellen

Sinds 2014 woedt er in Jemen een burgeroorlog tussen de sjiitische Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering van president Abdrabbuh Mansur Hadi. Sinds 2015 is Saoedi-Arabië betrokken bij de oorlog. Het land leidt een internationale coalitie bestaande uit vrijwel alle soennitische staten in het Midden-Oosten. Daartegenover staat Iran staat aan de zijde van de Houthi’s. De interventie van Saoedi-Arabië heeft catastrofale gevolgen, en geldt als een van de oorzaken voor een van de grootste humanitaire rampen in de wereldgeschiedenis.


Wapenembargo

Wat kan Nederland doen? Het feit dat Nederland een kleine speler zijn op het wereldtoneel is, neemt de verantwoordelijkheid niet weg. Nederland moet daarom ten eerste naar eigen doen en laten kijken. Dat moet tot gevolg hebben dat het wapenstromen van Nederland naar Saoedi-Arabië een halt toeroept. Het wapenembargo tegen Saoedi-Arabië, is een stap in de goede richting. Het is echter nog steeds mogelijk dat Nederlandse goederen via een omweg in Jemen terechtkomen als oorlogstuig. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse regering de controle na het leveren aanscherpt. Daarnaast moet Nederland alles in het werk stellen om met andere bondgenoten Saoedi-Arabië te laten stoppen met zijn kwalijke rol in de burgeroorlog. Het is daarbij noodzakelijk dat landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië zowel politieke als economische druk uitoefenen op de Saoediërs. Het Westen moet laten zien dat een sterke economische en politieke band niet vrijblijvend is. Daar staat echter wel tegenover dat Saoedi-Arabië nodig is in de strijd tegen de uitdijende Iraanse invloedsfeer. Ook moet Nederland, indien mogelijk, humanitaire hulp bieden zoals medicijnen en voedsel.
 

Iran

Ook Iran moet worden aangepakt. Het lijkt de ayatollahs in Teheran niet te deren dat er miljoenen mensen de dood riskeren door de dreiging van hongersnood. Dat blijkt wel uit de aanzienlijke bijdrage bijvoorbeeld in wapenleveranties die het land levert aan de Houthi’s. Ook zij zijn bepaald niet onberispelijk; zo wijzen ze elk aanbod van vredesbesprekingen van de hand en maken ze zich schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen. Iran probeert op allerlei, vaak gewelddadige manieren zijn invloedsfeer in de regio uit te breiden. Een eerste goede stap zou zijn om de sancties tegen Iran opnieuw in te voeren en het atoomakkoord uit 2015 te beëindigen.


14 miljoen Jemenieten dreigen te sterven aan hongersnood. Het is daarom van belang dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het conflict. Om hierin van enige betekenis te zijn, moet Nederland het wapenembargo tegen Saoedi-Arabië strikt handhaven en in samenwerking met andere landen de druk tegen zowel dat land als Iran opvoeren.

Geschreven door Arij Heijboer

Comissielid Internationaal. Meer artikelen van Arij Heijboer:Blog comments powered by Disqus