Huishoudkunde op een steenrots

De afgelopen jaren heb je veel kunnen horen over ‘duurzaam bankieren’, ‘ethisch beleggen’, ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ga zo maar door. Allerlei trends waarbij vanuit een bepaalde achtergrond een visie op de economie wordt gegeven. Maar heb je wel eens gehoord van een christelijke visie op de economie? Nee? Lees dan verder!

De afgelopen jaren heb je veel kunnen horen over ‘duurzaam bankieren’, ‘ethisch beleggen’, ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ga zo maar door. Allerlei trends waarbij vanuit een bepaalde achtergrond een visie op de economie wordt gegeven. Maar heb je wel eens gehoord van een christelijke visie op de economie? Nee? Lees dan verder!

Belangrijk?

We moeten ons eerst afvragen of het belangrijk is dat we ons met de economie bezighouden. Een bekende tekst uit Mattheüs 6 is: “Gij kunt niet God dienen en den Mammon”. Hierdoor kunnen we gaan denken dat we ons helemaal afzijdig moeten houden van geldzaken. Toch is dit niet waar. Grote delen van het Oude Testament gaan immers over geld, schuld en aflossing. Jezus Zelf vertelt ook vaak gelijkenissen waarin geld en rente een rol spelen. In totaal komt het woord goud meer dan 400 keer voor in de Bijbel. Het is duidelijk dat de Bijbel ons hier richting probeert te geven.

Persoonlijk

Voor je persoonlijke leven is de belangrijkste boodschap dat je je hart niet op geld moeten zetten. Hebzucht is verkeerd. We mogen geld en goed hebben, zelfs rijk zijn (kijk bijvoorbeeld naar Abraham en Job die beiden door God rijk gezegend werden) maar we mogen ons niet door al dit geld laten leiden. God verwacht van ons goed rentmeesterschap over het geld dat we krijgen. We mogen geld zelfs inzetten om er meer geld mee te maken, als dit uiteindelijk maar niet leidt tot hebzucht. We moeten immers altijd bereid zijn om al ons geld achter te laten, indien dit geld tussen ons en het Koninkrijk van God in staat.

Samenleving

Over geld binnen een samenleving zegt de Bijbel ook veel. Vooral in Leviticus wordt uitgebreid gesproken over goed gebruik van geld in een samenleving, over schuld en over aflossing. Deze Bijbelse lessen gebruiken bij de vormgeving van de economie van vandaag is een hele uitdaging.

Neem nu de zondagstoeslag. Op dit moment zijn veel bedrijven bezig met het halveren of zelfs afschaffen van de zondagstoeslag. De zondag wordt als een gewone werkdag gezien omdat mensen liever winkelen dan rusten. Hier heeft de economie direct invloed op hoe wij als Christenen ons leven kunnen vormgeven.

Denk ook aan de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners. Een eenverdiener betaalt zó veel belasting, dat ouders vaak gedwongen worden om beide te gaan werken, met alle gevolgen voor het gezin van dien. De economische situatie bepaalt zo onze levens op een vergaande wijze.

Conferentie ECPY

Zoals je ziet is het belangrijk om vanuit de Bijbel iets te zeggen over de economie. Dit is een uitdagende opdracht waar SGPJ graag mee aan de slag gaat! “Hoe dan?” vraag je je misschien af. Natuurlijk door samen met elkaar hier over te spreken, maar ook door gastsprekers uit te nodigen die hier interessante ideeën over hebben. Gelukkig zijn die er! Voor een conferentie eind november hebben we niemand minder dan een spreker van het IMF weten te strikken. Hij zal ons iets vertellen over zijn visie op schuld vanuit een Bijbels perspectief. Denk je hier wel eens over na, of heb je hier nog nooit een seconde bij stilgestaan? Allebei hartelijk welkom, kijk op http://www.ecpyn.org/page/41607 voor meer informatie.

Geschreven door Johannes Lont

Johannes is lid van de commissie sociaal-economische zaken. Meer artikelen van Johannes Lont:Blog comments powered by Disqus