Houd Shariahbroeders scherp in de gaten

Op 5 mei vierde Nederland haar bevrijding. Volgens Shariah4Belgium schort daar echter het nodige aan. Zij zijn van mening dat Nederland na 1945 steeds meer zélf de nieuwe ‘onderdrukker’ is geworden. Als voorbeeld wordt Mohammed Bouyeri genoemd, de moordenaar van Theo van Gogh. Volgens Shariah4Belgium zijn wij hypocriet omdat we deze ‘broeder’ vasthouden in één van de meest zwaar beveiligde gevangenissen van ons land.

Op 5 mei vierde Nederland haar bevrijding. Volgens Shariah4Belgium, de officiële Belgische zuster van Shariah4Holland, schort daar echter het nodige aan. Zij zijn van mening dat Nederland na 1945 steeds meer zélf de nieuwe ‘onderdrukker’ is geworden. Als voorbeeld wordt Mohammed Bouyeri genoemd, de moordenaar van Theo van Gogh. Volgens Shariah4Belgium zijn wij hypocriet omdat we deze ‘broeder’ vasthouden in één van de meest zwaar beveiligde gevangenissen van ons land.

Bloedend hart
Zoals hun naam al doet vermoeden hebben deze ‘broeders’ als doel om de Shariah overal in de Westerse wereld in te voeren. Op de website van Shariah4Holland staat te lezen dat zij “met bloedend hart keken naar het aantal moslims die massaal richting de stembus gaat om te stemmen voor de democratie en zo de sharia en direct ook de zuivere islam zag verdwijnen”. En: “We zullen pas rusten in onze da’wah (oproep tot de Eenheid van Allaah) tot de dood ons zal inhalen of de vlag van islaam boven het Koninklijk Paleis van Den Haag zal wapperen.”

Inperking grondrechten
SGP-jongeren vindt het zorgelijk dat dergelijke bewegingen voet aan wal zetten op Nederlandse bodem. De doelstellingen van Shariah4Holland staan haaks op de principes van de democratische rechtstaat. Invoering van de sharia, zoals zij die voorstaan, zou neerkomen op een inperking van de grondrechten die wij kennen. De vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting zijn op z'n zachtst gezegd niet gewaarborgd bij deze ‘broeders’.

Razzia’s
De laatste tijd wordt regelmatig voorgesteld om leden van Shariah4Holland/Belgium justitieel te vervolgen, zonder dat er sprake is van strafrechtelijke handelingen. In het kader van onze grondwettelijke vrijheid van meningsuiting en vereniging is SGP-jongeren hier geen voorstander van. We moeten niet terug naar de tijd van inquisitie en razzia's. Alleen overtreding van de (straf)wet geeft reden tot daadwerkelijke vervolging. Ingewikkeld is wel dat deze overtredingen vaak lastig zijn aan te tonen. We roepen we de minister op om samen met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten deze ‘broeders’ scherp in het oog houden. Opdat de tolerantie niet haar eigen graf delft...


Blog comments powered by Disqus