Bussemakers staatspolitie

Reli-politie, homo-ambassadeurs, zendelingen van Bussemaker – allerlei namen zijn er al bedacht voor de 160 nieuwe ambassadeurs van minister Bussemaker (OCW). Hun taak: ‘taboes bespreekbaar maken’ over LHBT’s (lesbiennes, homo’s, bi- en transseksuelen). In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij vorige week dat zij deze ambassadeurs wil sturen naar twaalf minderheden in Nederland, die LHBT’s nog niet genoeg zouden accepteren. De staat gaat dus bewust ingrijpen in de opvattingen van minderheden. SGP-jongeren ziet dit als een regelrechte aanval op de vrijheden van godsdienst en onderwijs.

Reli-politie, homo-ambassadeurs, zendelingen van Bussemaker – allerlei namen zijn er al bedacht voor de 160 nieuwe ambassadeurs van minister Bussemaker (OCW). Hun taak: ‘taboes bespreekbaar maken’ over LHBT’s (lesbiennes, homo’s, bi- en transseksuelen). In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij vorige week dat zij deze ambassadeurs wil sturen naar twaalf minderheden in Nederland, die LHBT’s nog niet genoeg zouden accepteren. De staat gaat dus bewust ingrijpen in de opvattingen van minderheden. SGP-jongeren ziet dit als een regelrechte aanval op de vrijheden van godsdienst en onderwijs.

Sinds 1 april 2001 mogen homo’s en lesbiennes trouwen. De voorstanders van gelijke rechten voor LHBT’s – zoals recent PvdA’er Keklik Yücel – kennen geen rust voordat de nieuwe opvatting overal geaccepteerd is. Zelfs het kabinet ziet het nadrukkelijk als haar taak om ongelijke behandeling van LHBT’s tegen te gaan.

En daarom wil minister Bussemaker, op verzoek van Yücel, 160 ambassadeurs sturen naar etnische (o.a. Turken, Marokkanen, Afghanen) en religieuze (orthodoxe joden en christenen) minderheden. Zij moeten LHBT’s meer bespreekbaar maken. Het valt op dat orthodoxe moslims niet (expliciet) worden genoemd. Joden en christenen wel. Durfde de minister moslims niet te noemen? Enfin, minderheden die de praktijk van homoseksualiteit afwijzen krijgen dus staatspolitie op hun dak. Met name op scholen.

Einde democratie?
En daar gaat het heel erg mis. Hier wordt gelijkheid gesteld boven vrijheid – en dan krijgen we een staat die gelijkheid dwingend oplegt. Terwijl het juist de taak van democratie en rechtsstaat is om minderheden te beschermen tegen de staat. De opvatting van de meerderheid mag niet worden opgelegd aan anderen. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs zijn zwaar bevochten en zeer grote voorrechten. De minister wil tolerantie opleggen aan anderen, maar daardoor is ze zelf intolerant jegens minderheden! “Tolerantie is niet iets dat je anderen oplegt, maar jezélf”, in de woorden van Bart Jan Spuyt (Trouw, 7 februari).

Wat is eigenlijk het probleem?
Wat is er zo gevaarlijk? Wat vinden orthodoxe christenen eigenlijk? Zij wijzen elke homoseksuele praktijk af, op grond van de Bijbel. Dat zal ook niet snel veranderen, omdat het gezag van de Bijbel essentieel is voor orthodoxe christenen. En daar is in Nederland toch altijd alle ruimte voor geweest? Discrimineren christenen dan niet? Nee, want de mens (de homo) zélf wijzen ze niet af. Mensen met een homoseksuele geaardheid an sich worden in orthodox-christelijke kring als mens volledig geaccepteerd. De minister had dit onderscheid moeten onderkennen – maar ze lijkt daar blind voor. Alle Nederlanders zúllen homoseksualiteit volledig accepteren, want de meerderheid vindt dat! Dit is een utopie. Deze minderheden zullen hun opvattingen niet prijsgeven, ook niet door ‘mensenrechtenambassadeurs’.

Kortom: met haar voorstel schoffeert de minister de vrijheid van minderheden om eigen opvattingen te huldigen en hun onderwijs zelf in te vullen. Dit soort maatregelen verwacht je bij totalitaire overheden, niet bij een ‘tolerant’ land als Nederland. Onheilspellend!

Kees van den Brink

Commissie Onderwijs

Geschreven door Kees van den Brink

Kees is lid van de commissie Onderwijs van de SGP-jongeren.. Meer artikelen van Kees van den Brink:Blog comments powered by Disqus