‘Het zijn onze Marokkaanse rotjongens!’

Ja, SGP-jongeren constateert dat Marokkanen en andere niet-Westerse allochtone bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitsstatistieken. Ja, SGP-jongeren constateert dat Marokkanen en andere niet-Westerse bevolkingsgroepen onze samenleving voor (grote) problemen stellen. Maar nee, SGP-jongeren zal nooit constateren dat mensen, ondanks de bijkomende problematiek, vanwege hun afkomst weg moeten uit Nederland. Zoals Pim Fortuyn zei: ‘Het zijn onze Marokkaanse rotjongens!’

Ja, SGP-jongeren constateert dat Marokkanen en andere niet-Westerse allochtone bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitsstatistieken. Ja, SGP-jongeren constateert dat Marokkanen en andere niet-Westerse bevolkingsgroepen onze samenleving voor (grote) problemen stellen. Maar nee, SGP-jongeren zal nooit constateren dat mensen, ondanks de bijkomende problematiek, vanwege hun afkomst weg moeten uit Nederland. Zoals Pim Fortuyn zei: ‘Het zijn onze Marokkaanse rotjongens!’

Politieke geschiedenis
Sommige dagen worden specifiek genoemd in de geschiedenisboekjes. Woensdag 19 maart zal zo’n dag zijn. Misschien omdat de Amsterdamse sociaal-democraten na 100 jaar de Amsterdamse troon af moesten staan aan D66, iets wat nog lang zal resoneren in onze hoofdstad. Maar ook zeker omdat de verkiezing van het eerste vrouwelijke SGP-raadslid een feit is. Een andere mogelijkheid zijn de momenten waarop de leider van de PVV zijn aanhangers openlijk vroeg of zij ‘meer of minder Marokkanen in Nederland willen’, hen vervolgens ‘minder, minder, minder’  liet scanderen en hen daarna de belofte deed ‘dat hij dat gaat regelen’.

Grens overschreden
Wilders heeft hiermee een grens overschreden die in Nederland nooit overschreden mag worden: de grens van racisme. Waar Wilders eerst sprak van het uitzetten van ‘criminele allochtonen’ of ‘criminele Marokkanen’, heeft hij deze toevoeging nu bewust weggelaten. Daarmee beoordeelt hij Nederlanders niet meer op hun daden, maar op hun afkomst. Dat roept herinneringen op aan inktzwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Herinneringen die gelukkig verleden tijd zijn en dat ook absoluut moeten blijven. Daarom valt de oproep van Wilders volgens SGP-jongeren niet te tolereren. Gelukkig heeft het Kabinet hier krachtig afstand van genomen.

Problemen
Dat wil niet zeggen dat SGP-jongeren de ogen sluit voor de problemen die er wel degelijk zijn. SGP-jongeren roept het kabinet dan ook op om niet door te slaan in het protest tegen Wilders en vervolgens de problemen te passeren en daarmee slachtoffers te negeren. De PVV-kiezer moet ervan overtuigd worden dat de ideeën van Wilders nooit in de praktijk gebracht mogen en kunnen worden. Deze overtuiging kan gevestigd worden door allereerst de huidige problematiek met niet-Westerse bevolkingsgroepen voortvarend op te lossen en in ieder geval begrip te tonen voor hen die er mee te maken hebben. Alleen de kiezer kan Wilders‘ gedachtegoed bestraffen. 

Vrede
Boven alles roept SGP-jongeren alle Nederlanders, van welke afkomst, met welk geloof of met welke politieke voorkeur dan ook, op om de vrede in Nederland te bewaren. Al eerder vroegen we ons af hoe ‘onrustproof’ Nederland is. We hopen dat Nederland dat ook daadwerkelijk blijkt te zijn. Dat vraagt om inzet van iedereen!

Maurits Bakker
Commissie Binnenland


Blog comments powered by Disqus