Het klimaatakkoord van Parijs: een goede stap? (5/5)

In het slot van de serie statements over het klimaatakkoord van Parijs staan we stil bij de uitvoering en de uitwerking van het akkoord. In deze serie van vijf artikelen zijn de commissies Internationaal en Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (DOL) ingegaan op de vraag hoe SGP-jongeren tegenover internationale klimaatovereenkomsten staat, met het akkoord van Parijs (2015) als uitgangspunt. Na een inleiding, een analyse van positieve punten, een analyse van kritiekpunten en een kritische blik op de soevereiniteit van landen bij het akkoord is dit het laatste statement. In dit statement wordt een conclusie getrokken en de serie afgerond.

Samenvatting

In de loop van de serie is duidelijk geworden dat het Klimaatakkoord van Parijs een goede stap in de goede richting is. Maar er zijn genoeg nadelen op te noemen die dit akkoord minder geweldig maken dan het lijkt. Een van die nadelen betreft het feit dat het akkoord niet bindend is. Daarnaast geldt, nu de VS recent bekendmaakte uit het akkoord te zullen stappen, dat dit het belang van het akkoord niet vooruithelpt maar ernstig schaadt.

 

Standpunt

Het is voor de SGP-jongeren dan ook van groot belang dat in de toekomst bij een dergelijk akkoord afspraken wordt opgesteld die meer doet dan landen feitelijk de vrije keus te geven of zij een akkoord al dan niet nakomen. Een akkoord kan alleen effectief zijn wanneer er sprake is van feitelijke uitvoering van een dergelijk akkoord. Wanneer een land zich niet houdt aan de afspraken moet in dat geval worden opgetreden door de andere landen. Daarnaast is het van groot belang dat in een dergelijk akkoord ook de ‘kleine’ landen betrokken worden nu de effectiviteit van het akkoord van alle deelnemers afhangt.

 

Toekomst

Het is onzeker hoe de toekomst van het akkoord eruit zal zien, maar de signalen zijn positief. Hoewel de VS in 2020 uit het akkoord zullen stappen lijkt het erop dat het bedrijfsleven in de VS niet achter deze stap staat. Enkelen zijn zelfs blij dat Trump uit het akkoord stapt nu hij het proces eerdere vertraagde dan dat hij medewerking aan het akkoord verleende. Ook de grootste vervuiler, China, is nog steeds deelnemer aan het akkoord en lijkt er niet uit te stappen.

 

Slot

Is het akkoord een stap in de goede richting? Zeker, maar het is slechts een kleine stap op een lange weg die moeten worden afgelegd of anders gezegd: het is een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid.

Geschreven door Gerwin Geneugelijk

Gerwin is lid commissie Internationaal. Meer artikelen van Gerwin Geneugelijk:Blog comments powered by Disqus