Het klimaatakkoord van Parijs: een goede stap? (4/5)

In het vierde deel van de serie statements over het klimaatakkoord van Parijs staan we stil bij de uitvoering en de uitwerking van het akkoord. In deze serie van vijf artikelen gaan de commissies Internationaal en Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (DOL) in op de vraag hoe SGP-jongeren tegenover internationale klimaatovereenkomsten staat, met het akkoord van Parijs (2015) als uitgangspunt. Na een inleiding, een analyse van positieve punten en een analyse van kritiekpunten, staat nu de vraag centraal hoe het akkoord wordt uitgevoerd en hoe dit zich verhoudt tot soevereiniteit.

Internationaal akkoord

Dat bijna elk land in de wereld meedoet is mooi, want het klimaatprobleem kan alleen in internationaal verband aangepakt worden. Maar het zegt ook iets over de zwakte van het akkoord. Wanneer zeer uiteenlopende landen, van Ethiopië tot China en van België tot Syrië, het met elkaar eens zijn, is het goed om de verwachtingen laag te houden. Veel zal afhangen van de uitvoering van het akkoord. Het valt dus ook nog niet met zekerheid te zeggen of de terugtrekking van de VS grote gevolgen zal hebben.

 

Vrijwillige uitvoering

Het klimaatakkoord van Parijs kent geen dwangmechanismes: landen moeten op basis van vrijwilligheid de afspraken uitvoeren. Dat betekent dat staten ongestraft hun verantwoordelijkheden kunnen laten liggen. Dit geeft te denken over de haalbaarheid van de doelen van Parijs: als landen niet verplicht zijn de overeenkomst na te leven, gaat de planeet dan wel gered worden? Toch is SGP-jongeren niet pessimistisch. Wij geven er de voorkeur aan dat landen zoveel mogelijk zelf hun beleid mogen uitstippelen en vormgeven, binnen de kaders van internationale afspraken. De situatie is niet overal ter wereld hetzelfde, en bij het bedenken van oplossingen moet hier rekening mee worden gehouden. Nationale soevereiniteit is ook in deze kwestie een belangrijk principe. Een supranationaal orgaan dat met dictaten komt is niet wenselijk. Wel is het zo dat staten elkaar dienen aan te spreken wanneer de afspraken niet worden nageleefd. Daarbij zijn de eerste signalen positief: landen lijken goede wil te hebben.

 

Raamwerk

Komen we er? Gaan we de afspraken van Parijs halen? Dat zal liggen aan de inspanningen van alle landen in de komende jaren. Het Parijsakkoord is daarmee vooral een raamwerk waar we mee aan de slag moeten.

Geschreven door Walter Jordaan

Walter is lid van commissie Internationaal. Meer artikelen van Walter Jordaan:Blog comments powered by Disqus