Het klimaatakkoord van Parijs: een goede stap? (2/5)

Vandaag het tweede deel in de statementserie over het klimaatakkoord van Parijs. In deze serie statements gaan de commissies Internationaal en Duurzame Ontwikkeling en Landbouw (DOL) in op de vraag hoe SGP-jongeren tegenover internationale klimaatakkoorden staat, met daarbij het akkoord van Parijs als uitgangspunt. Na het inleidende statement van vorige week is vandaag het tweede deel aan de beurt waarin we vanuit duurzaamheidsoogpunt uitleggen wat er positief is aan het ‘Parijsakkoord’. Volgende week zullen we een statement publiceren met kritiekpunten op (de uitvoering) van het klimaatakkoord

Broeikasgassen

De belangrijkste en bekendste afspraak uit het akkoord is dat de wereldwijde temperatuurstijging in ieder geval binnen de twee graden moet blijven, maar het liefst binnen de anderhalve graad. Dit moet bereikt worden door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Hoewel SGP-jongeren niet gelooft in de maakbaarheid van de schepping, vindt ze wel dat de mens de verantwoordelijkheid heeft er alles aan te doen de aarde goed te onderhouden. Daarom is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen nastrevenswaardig en een dure opdracht voor met name christenen.

 

Het is ook goed dat er op internationaal niveau afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. De inspanningen van een enkel land hebben immers weinig impact, omdat klimaatverandering een groot, wereldwijd probleem is. Sterker nog, als slechts een aantal landen maatregelen neemt, dan verhuizen energie-intensieve bedrijven naar de overige landen en is er geen milieuwinst geboekt. Daarom pleit SGP-jongeren al jaren voor een internationale aanpak van milieuproblemen; het klimaatakkoord van Parijs is hier een goed voorbeeld van.

 

Arme landen

SGP-jongeren vindt het ook positief dat in Parijs is afgesproken dat arme landen worden geholpen met het terugdringen van de CO2-uitstoot. De overschakeling naar duurzame energie vergt op korte termijn veel en grote investeringen. Voor arme landen is dit nog moeilijker dan voor een rijk land als Nederland. Daarom is het goed dat er afgesproken is dat welvarende landen elk jaar 100 miljard beschikbaar stellen aan arme landen om deze grote investeringen te financieren.

 

Kortom, SGP-jongeren ziet veel positieve punten in het klimaatakkoord van Parijs en hoopt dat er in de toekomst vaker internationaal samengewerkt zal worden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen!

Geschreven door Pieter Meijers

Lid commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw. Meer artikelen van Pieter Meijers:Blog comments powered by Disqus