Het is tijd voor een ministerie vóór Landbouw

De Nederlandse landbouw wordt wereldwijd geroemd om haar hoge productiviteit van kwalitatief hoogwaardig voedsel. Op de VS na zijn wij de grootste voedselexporteur van de wereld, met een exportwaarde van maar liefst 85 miljard euro in 2016. Helaas krijgt de sector daar in Nederland zelf niet altijd de nodige erkenning voor. Onze landbouw verdient extra aandacht van de overheid, om zo in de toekomst een voorbeeld te kunnen blijven voor andere landen. Daarom is het tijd dat er weer een ministerie voor de Landbouw komt.

Ministerie van Economische Zaken
In 2010 is het ministerie van Landbouw afgeschaft. De agrarische sector werd ondergebracht in het ministerie van Economische Zaken. Dat was een grote fout. Landbouwbedrijven zijn dan wel ondernemingen, maar niet zomaar ondernemingen. Boeren en tuinders zijn onmisbaar. Zij zorgen voor ons voedsel. Daarnaast is ruim zeventig procent van het Nederlandse landschap in het beheer van boeren en tuinders. Landbouwbedrijven hebben dus duidelijk een andere positie dan niet-agrarische bedrijven.
 

Een ander verschil met niet-agrarische ondernemingen, is dat landbouwbedrijven in veel gevallen afhankelijk zijn van financiële steun van de overheid, zoals subsidies en andere financiële voordelen. Een individuele boer kan immers niet tegen de macht van supermarkten en andere inkooporganisaties op. Het is dus niet terecht dat boeren gelijkgesteld worden aan niet-agrarische ondernemingen, door de landbouw bij het ministerie van Economische Zaken onder te brengen.

Ministerie van Landbouw

Verder kan een op de landbouw gespecialiseerd ministerie zich volledig richten op de problemen en uitdagingen waar de agrarische sector mee te maken heeft. Nu worden er tientallen regels ingevoerd om boeren en tuinders te dwingen tot verduurzaming van hun bedrijf. Met als gevolg hogere administratieve en financiële lasten voor boeren en tuinders. Boeren willen graag verduurzamen, maar ze hebben daar financieel weinig mogelijkheden voor. Er moet beter gekeken worden naar de positie van boeren en tuinders. Daar kan een ministerie van Landbouw zich maximaal voor inspannen.
 

Kortom, de agrarische sector heeft een eigen ministerie nodig die gespecialiseerd is op de vraagstukken waar de landbouw mee te maken heeft. Een landbouwminister met verstand van zijn vak is zeker op zijn plaats in het nieuwe kabinet.


Blog comments powered by Disqus