Het dagelijks brood

10 oktober jl. dinsdag werd het nieuwe regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Rond diezelfde tijd werd bekend dat supermarktketen Jumbo in de prijzenslag de prijzen van onder andere tomaten, witlof en komkommer verlaagde. Een en ander combinerende, zou je zeggen dat de supermarktketens al op de hoogte waren van de inhoud van het akkoord en de consument alvast wat vertrouwen in de toekomst wilden geven met lagere prijzen voor het dagelijks brood.


De bron van veel voedsel

Een groot deel van de producten in de supermarkt heeft de oorsprong in de agrarische sector. Wanneer in de supermarkt de prijs van een product verlaagd wordt, komt de rekening hiervan vaak bij de producent te liggen.


Veel aanbieders, weinig afnemers

Bij het verkopen van producten aan de supermarktketens, kunnen de producenten kiezen uit een handjevol afnemers. Dit terwijl de inkopers van de supermarkt kunnen kiezen tussen legio producenten. De supermarkten hebben dus een machtspositie ten opzichte van
de producenten en kunnen hierdoor de prijs laag houden.


Produceren onder kostprijs?

Wanneer de prijzen die de producent voor het voedsel krijgt laag zijn, is het voor de boeren en andere producenten moeilijker om de kosten van de productie te dekken. Producten onder de kostprijs leveren kan geen enkel bedrijf lang volhouden. Met een te laag prijsniveau bestaat dus het risico dat er productiebedrijven moeten stoppen omdat ze het gat tussen kosten en inkomsten niet meer kunnen dichten. Met het wegvallen van productiebedrijven zou de voedselzekerheid in Nederland wel eens een flinke deuk op kunnen lopen.


Regeerakkoord geeft hoop

Als je naar de supermarkten kijkt, zou je vertrouwen in de toekomst snel verdwijnen. Gelukkig staat er in het vertrouwenwekkende regeerakkoord vermeld: ‘De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren’. Wat SGP-jongeren betreft gaat de Minister van Landbouw hier zo snel mogelijk mee aan de slag, om de land- en tuinbouwsector te beschermen tegen grote bedrijven die de prijs van de producten kunnen bepalen.
 

Om het gevaar van torenhoge voedselprijzen tegen te gaan, blijven we in principe voorstander van een gezonde marktwerking. De marges binnen de keten zullen echter eerlijker verdeeld moeten worden, waardoor we in de toekomst kunnen blijven rekenen op kostbaar maar betaalbaar dagelijks brood.

Geschreven door Jan Pieter Bijnagte

. Meer artikelen van Jan Pieter Bijnagte:Blog comments powered by Disqus