Help, het gezin verzuipt

Een samenleving bestaat bij de gratie van sterke gezinnen. Dit kabinet denkt daar blijkbaar anders over. In de zoektocht naar zes miljard om te bezuinigen op de rijksfinancien, lijken gezinnen opnieuw de pineut. Als het aan VVD en PvdA ligt, wordt er een deal gesloten met D66 en GroenLinks om geld bij gezinnen weg te halen en te investeren in onderwijs en vergroening van het belastingstelsel.

Een samenleving bestaat bij de gratie van sterke gezinnen. Dit kabinet denkt daar blijkbaar anders over. In de zoektocht naar zes miljard om te bezuinigen op de rijksfinancien, lijken gezinnen opnieuw de pineut. Als het aan VVD en PvdA ligt, wordt er een deal gesloten met D66 en GroenLinks om geld bij gezinnen weg te halen en te investeren in onderwijs en vergroening van het belastingstelsel.

Het kabinet is voornemens de kinderbijslag en het kindgebonden budget verder verder te versoberen. Gezinnen waren al getroffen doordat de overheid niet meer de kosten van schoolboeken voor haar rekening neemt.Voor ChristenUnie-leider Slob is er maat vol. Hij dreigt steun aan bezuinigingsvoorstellen in te trekken, als het kabinet haar plannen omtrent het gezin doorzet.

Slob krijgt steun uit onverwachte hoek. Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie, VNO-NCW, heeft het kabinet ook de wacht aangezegd. Hij wil een einde aan lastenverzwaringen. Na jarenlange nulgroei van de economie kun je niet burgers en bedrijven nog zwaarder belasten, is zijn mening.

Zes miljard bezuinigen, ga er maar aan staan. Echter, een land dat maar blijft bezuinigen op gezinnen, krijgt generaties lang daarvan de rekening gepresenteerd. Voorwaarde een voor een vitale samenleving is niet het in orde brengen van de overheidsfinancien, maar het behandelen van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Elke arts kan vertellen dat het wegsnijden van een hart uit een lichaam verstrekkende gevolgen heeft.


Blog comments powered by Disqus