Handen uit de mouwen

Bangladesh! Wie denkt er bij het horen van die naam niet direct aan jonge meisjes die elke dag voor een hongerloontje aan naaimachine, stof en schaar gebonden zitten? Geen enkel zichzelf respecterende krant die niet over dit onderwerp schreef. Sociale media hielpen de verspreiding versnellen. Het onderwerp deed (ironisch genoeg) veel stof opwaaien en de betrokken kledingmerken moesten door het stof…

Bangladesh! Wie denkt er bij het horen van die naam niet direct aan jonge meisjes die elke dag voor een hongerloontje aan naaimachine, stof en schaar gebonden zitten? Geen enkel zichzelf respecterende krant die niet over dit onderwerp schreef. Sociale media hielpen de verspreiding versnellen. Het onderwerp deed (ironisch genoeg) veel stof opwaaien en de betrokken kledingmerken moesten door het stof…

Stof tot nadenken

Verontwaardiging alom, een reactie kon niet uitblijven. Het gaat uiteindelijk om onze kleding! Undercover expedities verzekerden ons van de wantoestanden in de fabrieken. Menig betrokken burger klom in de pen om zijn afkeer te uiten. Kortom: alle vuile was naar buiten. Grootschaliger reacties bleven niet uit, handen werden ineengeslagen, keurmerken en controles aangescherpt en initiatieven (zoals de “Schone kleren campagne”) zagen het daglicht.

Keerzijde

Echter, er is ook een andere kant. Want met het zwart maken van kledingmerken, is het probleem niet opgelost. Immers, waar komen al die vrouwen die nu werken hebben in de kledingindustrie, terecht als de fabrieken gesloten worden? Verbetert werkloosheid hun situatie? Door betrokken organisaties wordt terecht aangegeven dat de kledingindustrie ook kansen biedt om arbeidersposities te verbeteren en veel mensen uit de armoede te halen.

Politiek

Daar speelt de politiek zeker een rol in. De wereldwijde en Nederlandse politiek is op veel punten betrokken bij de gebeurtenissen en de reacties daarop. Ook persoonlijk hebben politici zeker een voorbeeldfunctie, ook op dit gebied. SGP-Jongeren vindt dan ook dat zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De algemene verontwaardiging op de misstanden en de snelle verspreiding daarvan via de media leiden tot een consument die kritischer kijkt naar kleding. Modeontwerpers weten heel goed dat de consument hun succes bepaalt en spelen daarop in. Winkelketens zetten zich in om hun vlekken weg te poetsen door bijvoorbeeld het geven van vergoedingen, het beloven van beterschap en het meewerken aan onderzoeken. Echter, om dit proces niet met de waan van de dag te laten verbleken, is het belangrijk dat er ook vanuit de overheid aangestuurd wordt op structurele veranderingen. Daarbij vindt SGP-Jongeren dat de overheid in de huidige situatie vooral faciliterend moet zijn voor het verbeteren van misstanden in de kledingindustrie. Daar zijn alle partijen in de kledingsector het meeste bij gebaat. Stimuleer media, mode en marktwerking in de strijd tegen mondiaal monopolie, misstanden en machtsmisbruik!

Geschreven door Reinder van der Spek

.


Blog comments powered by Disqus