Griekenland: hoe nu verder?

We zijn er nog niet uit met elkaar. Uit het probleem dat Griekenland heet. Het is de laatste dagen weer veel in het nieuws vanwege de Eurotop en debat in de Tweede Kamer. De SGP fractie bracht evenwichtige overwegingen naar voren. Met pijn in het hart is de conclusie dat een nieuwe lening van 130 miljard onder strenge voorwaarden waarschijnlijk de minst slechte optie is.

We zijn er nog niet uit met elkaar. Uit het probleem dat Griekenland heet. Het is de laatste dagen weer veel in het nieuws vanwege de Eurotop en debat in de Tweede Kamer. De SGP fractie bracht evenwichtige overwegingen naar voren. Met pijn in het hart is de conclusie dat een nieuwe lening van 130 miljard onder strenge voorwaarden waarschijnlijk de minst slechte optie is.

Op 1 januari 2002 heeft Nederland met 11 andere landen de euro als nationaal betaalmiddel ingevoerd, waarmee de eurozone een feit was. Jaren van economische groei volgden, die waarschijnlijk het gevolg waren van de vorming van deze eurozone. Problemen waren er nog niet. Tot de economische crisis zich aandiende en onder andere bleek dat Griekenland, wanneer er niet ingegrepen zou worden, failliet zou gaan.

130 miljard
Om Griekenland te redden, gaat er nu 130 miljard euro aan het land geleend worden. Maar dit kan niet zomaar. Steun wordt verleend via een Escrow Account. Dit houdt in dat het geld wordt beheerd door een derde partij, waarbij het geld alleen uitbetaald wordt wanneer daar overeenkomst over is tussen de lener en verlener van het geld. Een extra controle dus. Daarnaast krijgen rente en aflossing voorrang en komt er permanent toezicht op Griekenland. Wanneer de economische groei niet verder tegenzit, en Griekenland gaat zich aan de afspraken houden, lijkt het volgens een voorlopige houdbaarheidsanalyse dat dit plan Griekenland kan redden.

Alternatief?
Een alternatief zou kunnen zijn om Griekenland failliet te laten gaan. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor financiële en sociale stabiliteit niet alleen in Griekenland zelf, maar ook in andere eurolanden. Dit is een risico dat we niet moeten willen nemen op dit moment. Een ander alternatief zou kunnen zijn dat Griekenland zelf de Eurozone zou willen verlaten. Echter, kosten daarvan liggen ook niet lager dan 130 miljard, en niemand weet precies hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden zonder dat dit alsnog uitloopt op een ongecontroleerd faillissement. Ook voor andere alternatieven, als bijvoorbeeld met de noordelijke eurolanden uit de euro stappen, zijn geen goede rapporten beschikbaar over hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.

Conclusie
Deze overwegingen bij elkaar genomen, lijkt de minst slechte optie op dit moment de lening van 130 miljard euro. Maar, onder strenge voorwaarden. Wanneer blijkt dat de houdbaarheidsanalyse verslechterd, moet dit consequenties hebben, als bijvoorbeeld intrekken van stemrecht. Griekenland zal zich aan de afspraken moeten houden, en daar zal van dag tot dag op toegezien moeten worden. Om zo weer toe te werken naar een gezonde eurozone met een sterke concurrentiepositie.

Geschreven door Berna de Ruiter

Berna is lid van de commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Berna de Ruiter:Blog comments powered by Disqus