Goede Vrijdag: de dood is verslonden tot overwinning!

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Het is een tijd waarin het lijden en sterven van de Heere Jezus zo bijzonder centraal staat. Een tijd die in een christelijke kerk gebruikt wordt als een tijd van inkeer en berouw. Een tijd van omkeer en momenten van stilte.

Die tijd is zo anders verlopen dan dat wij hadden gedacht. De samenleving is van welvaart en genot gekomen in een situatie van spanning en onzekerheid. Velen vrezen voor hun lichaam en hun gezondheid. De anderhalvemetersamenleving die ontstaat, geeft bepaald geen rust. Voor gelovigen is deze tijd extra pijnlijk, omdat de samenkomsten in de kerk niet door kunnen gaan. Juist in deze tijd kan er een verlangen zijn om in de kerk samen te komen en na te denken over het wonder van de Plaatsvervanging.

 

Vandaag is het dan Goede Vrijdag. De climax van het lijden. Denk aan de aangrijpende stilte op Golgotha. Drie uur duisternis en een lijdende Christus. Daarbij valt de stilte van onze samenleving in het niet. Het Lam van God zweeg en was stil. Zijn liefde was sterk. Sterker dan de dood. Dieper dan de diepte van de oceaan. En daardoor komt er in deze tijd plaats voor hoop. Vrees niet voor je lichaam. Christus is een Schuilplaats. Hij heeft de straf gedragen voor de zonden. Hij bleef niet in het graf.

 

Want na de Stille Zaterdag weten we het zeker: het wordt Pasen! “De dood is verslonden tot overwinning” (1 Korinthe 15:54). Ook in deze tijd is Pasen daarom een feest van hoop en overwinning. Denk aan de bekende regels: nu jaagt de dood geen angst meer aan! Want alles, alles is voldaan. Ook al luisteren we thuis naar de kerkdienst, toch mogen we in deze tijd herdenken. Onzekerheid in deze tijd, maar zekerheid in Jezus Christus. Hij werd arm, zodat wij rijk kunnen worden.

 

Namens SGP-jongeren wens ik jullie daarom gezegende Paasdagen toe! Veel sterkte in alle omstandigheden. Ook de overheid wensen we Gods zegen toe, persoonlijk, maar daarnaast ook voor het regeren in deze crisisperiode.  

 

 


Blog comments powered by Disqus