Geslacht van ongeboren kind ook in Balkan reden voor abortus

Ingrijpend, er worden veel kinderen vermoord in de moederschoot vanwege het geslacht, ook wel gendercide genoemd. En dat gebeurt niet alleen in China en India, waar veel baby’s geaborteerd worden als het een meisje is. Het gebeurt ook dichter bij huis, in de Balkanlanden. Uit statistieken blijkt dat daar relatief gezien een stuk meer jongens dan meisjes worden geboren. SGP-jongeren roept de regering op dit aan de kaak te stellen in contacten met de Balkanlanden.

Ingrijpend, er worden veel kinderen vermoord in de moederschoot vanwege het geslacht, ook wel gendercide genoemd. En dat gebeurt niet alleen in China en India, waar veel baby’s geaborteerd worden als het een meisje is. Het gebeurt ook dichter bij huis, schreef het Reformatorisch Dagblad. In de statistieken van de Verenigde Naties valt op dat er in de Balkanlanden relatief gezien een stuk meer jongens dan meisjes worden geboren. SGP-jongeren roept de regering op dit aan de kaak te stellen in contacten met de Balkanlanden.

Scheefgroei
De scheefgroei die door gendercide ontstaat omdat er meer jongens dan meisjes geboren worden, zorgt voor zeer ongewenste verhoudingen in een maatschappij. Scheve verhoudingen kunnen leiden tot onder meer een stijging van criminaliteit en vrouwenhandel. China voert een ‘éénkindpolitiek’. Dit leidt tot veel abortussen bij ongeboren meisjes. Inmiddels spant China zich gelukkig in om deze effecten tegen te gaan. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij riep de Nederlandse regering via een motie op om tijdens samenwerking met China en India extra aandacht te besteden aan dit probleem. Die motie is aangenomen.

Abortus is doodsoorzaak nummer één in Europa. Omdat abortus vooral als een nationale zaak gezien wordt heeft Europa geen concreet beleid op dit onderwerp. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt wel het recht op leven genoemd (artikel 2), landen moeten zelf weten hoe ze met ‘ongeboren leven’ omgaan, zo is het Europees Hof van de Rechten voor de Mens van mening. Daarom genieten ongeboren kinderen dus alsnog geen enkele juridische bescherming, zelfs niet als zij gedood worden als voor de geboorte geconstateerd wordt dat het kindje een ‘verkeerd’ geslacht heeft.

Tegengaan
SGP-jongeren roept regering en parlement op deze tragische ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau onder de aandacht te brengen en waar mogelijk tegen te gaan. De Europese Unie heeft verschillende programma’s in de Balkanlanden die gericht zijn op de ontwikkeling van bevolking en gebied. Daar liggen mogelijkheden om gendercide bespreekbaar te maken.  Maar de overheden van de Balkanlanden hebben allereerst zelf de verantwoordelijkheid om gendercide tegen te gaan, dit is een typisch probleem waar enkel een oplossing ‘van buiten’ niet zal werken. China heeft inmiddels gendercide strafbaar gesteld vanwege de dramatische effecten voor land en volk. Europese regeringen en parlementsleden kunnen uit deze historische feiten nog belangrijke lessen trekken.

Geschreven door Laurens van der Tang

Laurens was lid van de commissie SEZ en is nu lid van de commissie Internationaal. Meer artikelen van Laurens van der Tang:Blog comments powered by Disqus