Georgië-blog (2): Fake news

‘Vlucht MH17 is niet neergehaald door een BUK-raket van Russische komaf, maar door een Oekraïens gevechtsvliegtuig of door een BUK-raket van Oekraïense rebellen’. Dit is een stelling die duidelijk en overtuigend is weerlegd, onder meer door het Joint Investigation Team. Toch wordt deze boodschap nog vaak op internet verspreid; een treffend voorbeeld van fake news dus. Maar wat kan de overheid doen tegen fake news? We dachten er over na op de ECP-Youth conferentie waar ik eerder over schreef.

Fake news, opgevat als het doelbewust verspreiden van foutieve informatie, staat haaks op christelijke politiek. De Bijbel roept immers op om de waarheid te spreken. Dit liep als een rode lijn door de conferentie heen. Fake news is van alle tijden en bestaat in vele vormen: niet alleen het spreken van de onwaarheid, maar ook het verzwijgen van de waarheid, of het selectief shoppen in feiten moet gezien worden als een vorm van fake news. Zo wordt er in de media terecht aandacht besteed aan miljoenen LHBTI’ers die hun leven niet zeker zijn in autoritaire staten, maar wordt nauwelijks gerapporteerd over meer dan 250 miljoen vervolgende christenen.

 

Wat moet de overheid doen tegen fake news?

Dat is een hele lastige vraag. Het gevaar bestaat namelijk dat de overheid dan gaat bepalen wat waar is en wat niet. Een staat verwordt dan snel tot een dictatuur. Mogen christenen dan nog wel belijden dat de aarde is geschapen in zes dagen, dat man en vrouw verschillend zijn of dat ongeboren leven beschermwaardig is? De overheid moet zich dus terughoudend opstellen in het bestrijden van fake news.

SGP-jongeren is dan ook kritisch op de anti-fake news-taskforce van de EU. Het zou beter zijn als maatschappelijke organisaties, zoals kranten, goed doordachte en onderbouwde commentaren schrijven; het meest effectieve antwoord op fake news is immers accuraat nieuws. Door middel van een interessante lezing op de ECP-Youth conferentie liet een onderzoeker van Bellingcat zien welke rol zo’n onderzoeksorganisatie heeft in het ontmaskeren van onwaarheden.

 

Tell the truth!

Tot slot heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zelf de waarheid te spreken. Jezus zei zelf: ‘indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken’ (Joh 8:31,32). Met deze tekst op een ECP-Youth tasje waaieren tientallen jongeren weer uit over heel Europa.


Blog comments powered by Disqus