Geen Obama?

Natuurlijk wist Obama wel dat hij grandioze speeches houdt. Zo'n opsteker als nu had hij alleen niet verwacht. Vorige week dinsdag sprak hij de State of the Union uit, de Amerikaanse ‘troonrede’. Na afloop steunde 81 procent van de Amerikaanse kijkers zijn economieplannen. Nog geen uur eerder was dat nog iets meer dan de helft. Ook op het gebied van energie verraste Obama. In zijn speech gaf hij een opvallende voorzet, het is maar de vraag of die wel wordt afgemaakt.

Natuurlijk wist Obama wel dat hij grandioze speeches houdt. Zo'n opsteker als nu had hij alleen niet verwacht. Vorige week dinsdag sprak hij de State of the Union uit, de Amerikaanse ‘troonrede’. Na afloop steunde 81 procent van de Amerikaanse kijkers zijn economieplannen. Nog geen uur eerder was dat nog iets meer dan de helft. Ook op het gebied van energie verraste Obama. In zijn speech gaf hij een opvallende voorzet, het is maar de vraag of die wel wordt afgemaakt.

De VS staan nu bepaald niet bekend om hun linkse milieupolitiek. Obama laat bijvoorbeeld kerncentrales bouwen: in Nederland een rechtse hobby. Toch lijkt het erop dat hij doordrongen is van de ernst van de situatie. Het schrappen van miljardensubsidies voor oliebedrijven is immers een ferme stap. Helemaal wanneer het vrijgekomen geld ook geïnvesteerd gaat worden in schonere energiebronnen. En dat is wat deze President of the Unites States wil!

Nog zo'n mooie doelstelling van deze president is dat Amerika in 2035 voor tachtig procent afgedekt wordt door schone energiebronnen. De 14% van de Europese Unie in 2020 steekt hier wel heel dunnetjes bij af. Gebrek aan politieke ambitie kan Obama moeilijk verweten worden. Dat is in ons kikkerlandje nog wel eens anders. Het opnemen van de wens om minder afhankelijk te worden van vervuilende energie staat prachtig in ons regeerakkoord. Het heropenen van het olieveld Schoonebeek door minister Verhagen is daar echter niet het beste voorbeeld van. Ronduit teleurstellend is het dat de minister niet zegt dat de hierdoor vrijkomende miljarden aan belastinggeld geïnvesteerd worden in duurzame energie! Het regeerakkoord kan dan nog zo’n mooie ‘Green Deal’ beloven, maar de regering laat zich ook nergens op afrekenen. Integendeel, de energiedoelen moeten naar beneden.

Mooie woorden wekken wel, maar waar blijven de voorbeelden die trekken? De wensen van Obama zijn nog niet uitgevoerd. Blijkbaar is her en der wel wat politieke massage nodig. Het is alleen de vraag wie er nu moet gaan masseren. De brave Nederlanders die altijd zeggen dat ze veel teveel het beste jongetje van de klas zijn en zich de koopman-dominee wanen? Of de vooruitstrevende en tegenstanders overtuigende wereldleider? Voor een nieuw Kyotoprotocol is her en der wel wat massage nodig. Misschien kunnen we het terugvinden in de WikiLeaks verslagen van 2035...

Geschreven door Hendriekus Stip

Hendriekus is lid van de commissie Duurzame ontwikkeling en Landbouw.


Blog comments powered by Disqus