Geen ‘nee’ tegen donorregistratie is stilzwijgende toestemming!

‘D66: iedereen automatisch donor!’ Zo luidde de kop van een nieuwsartikel twee jaar geleden (NOS, 2012). Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer. Daarin staat een voorstel tot het invoeren van een actief donorregistratiesysteem. Afgelopen woensdag brachten de artsen (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) hetzelfde standpunt naar voren. Wat vindt SGP-jongeren?

‘D66: iedereen automatisch donor!’ Zo luidde de kop van een nieuwsartikel twee jaar geleden (NOS, 2012). Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer. Daarin staat een voorstel tot het invoeren van een actief donorregistratiesysteem. Afgelopen woensdag brachten de artsen (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) hetzelfde standpunt naar voren. Wat vindt SGP-jongeren?

Debat over orgaandonatie
Sinds de mogelijkheid tot orgaantransplantatie bestaat, is het systeem van registratie onderwerp van discussie. In Nederland bestaat het toestemmingssysteem, waarbij een betrokkene uitdrukkelijk toestemming moet verlenen voor orgaandonatie. Er is echter al jaren een structureel tekort aan organen. Wachtlijsten zijn lang en veel mensen registreren niet of ze een mogelijke transplantatie goedkeuren.

Initiatiefwetsvoorstel
Een ander systeem, het voorstel van D66, is het actief donorregistratiesysteem. Dat systeem heeft de gedachte dat het ontbreken van een weigering ten aanzien van orgaandonatie een toestemming impliceert. Immers, de overheid stuurt brieven met de oproep tot het registreren. Veel mensen willen wel donor zijn, maar registreren niet doordat ze dat vergeten. ‘We kunnen die organen dus gebruiken, ervan uitgaande dat het de wens is van de overledene’. Maar als die mensen echt niet willen, kunnen hun nabestaanden het afstaan van organen nog weigeren, dat dan weer wel.

Kanttekeningen
Dit systeem maakt geen onderscheid in registratie tussen ‘uitdrukkelijk ja’ en ‘stilzwijgend ja’. Dat is slecht voor de beeldvorming bij de donorproblematiek. Ook voor nabestaanden is dit een onaangename ervaring. Wat was nu eigenlijk de wens van de overledene?

De eigen vrije keuze staat voorop. Waarom moet je er iets voor doen om je organen te behouden? Lichamelijke integriteit staat hoog in het vaandel, zo lezen we ook in artikel 11 van de Grondwet. De overheid mag niet zonder toestemming je organen gebruiken. Een eigen vrije keuze gaat echter wel gepaard met een eigen verantwoordelijkheid. Mensen dragen de verantwoordelijkheid om dat donorformulier in te vullen. 

Eindoordeel
SGP-jongeren steunt het initiatief voor een actief donorregistratiesysteem niet. Het initiatief druist in tegen de principes van eigen vrije keuze en lichamelijk intergriteit. Orgaandonatie is een gevoelig thema, het gaat over leven en dood; daar denken we liever niet over na. Toch is laksheid ongepast bij dit thema, mensen moeten wel een keuze maken. Je organen behoren jezelf toe, mits je toestemming geeft tot donatie!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus