Geen dure, maar duurzame oplossing jeugdwerkloosheid!

Monster Jeugdwerkloosheid heeft in sommige wijken van de grote steden zijn slag geslagen! Met name onder allochtone jongeren is de situatie schrijnend. Niet voor niets luidden migrantenorganisaties daarover de alarmbel. De jeugdwerkloosheid is er schrikbarend hoog, oplopend tot wel tachtig procent. Dit kan en mag niet gebeuren!

Monster Jeugdwerkloosheid heeft in sommige wijken van de grote steden zijn slag geslagen! Met name onder allochtone jongeren is de situatie schrijnend. Niet voor niets luidden migrantenorganisaties daarover de alarmbel. De jeugdwerkloosheid is er schrikbarend hoog, oplopend tot wel tachtig procent. Dit kan en mag niet gebeuren!

Kies voor de lange termijn
SGP-Jongeren vindt dat er gekeken moet worden naar de lange termijn, in plaats van het aandragen van incidentele oplossingen. Het paniekerig smijten met geld is geen oplossing. Het onderwijssysteem moet aangepast worden om exceptionele jeugdwerkloosheidscijfers te voorkomen.

Verkeerde aanpak
Van een overheid die de bestrijding van jeugdwerkloosheid tot topprioriteit verheft, zou je een grootse aanpak mogen verwachten. We hebben echter nog maar weinig gezien. De ambassadeur voor Jeugdwerkloosheid heeft weinig invloed, zoals blijkt uit het sluiten van akkoorden en het stimuleren van samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dat lost de fundamentele problemen niet op. Het injecteren van geld om die werkloosheid te bestrijden, zoals het kabinet nu te werk gaat, is onvoldoende. De minister spreekt over het belang van onderwijs, maar durft dat niet concreet te maken in het kiezen voor een duidelijke richting.

Een groot probleem
Het probleem van jeugdwerkloosheid wordt groter naarmate er meer jongeren thuis zitten, maar ook naarmate de tijd dat een jongere thuis zit blijft oplopen. Veel van deze jongeren hebben geen diploma en als starter zonder werkervaring voldoe je regelmatig niet aan de functie-eisen. De overheid draait op voor de kosten van de bijstand, jongeren worden noodgedwongen afhankelijk van de overheid. Er zijn dus vele nadelen aan verbonden aan jeugdwerkloosheid.

Nieuwe inzichten
Het is makkelijk om te zeggen: voorkomen is beter dan genezen. Maar dat is feitelijk gewoon juist. Onderwijs vormt de belangrijkste pijler om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Ja, jongeren worden soms afgeschrikt door de hoge eisen. Ja, jongeren zijn niet altijd gemotiveerd. Maar laat ze kennismaken met een uitgebreid stage- en onderwijsprogramma, bied voldoende ondersteuning en toegang tot een persoonlijke coach. Dat is een belangrijke methode om jongeren enthousiast te maken en te houden. Help jongeren om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.
Bovendien moet de overheid zorgen voor een opleidingsgarantie om zo een brug te slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt. Dat versterkt de motivatie voor jongeren om zo hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. De situatie in Duitsland en Oostenrijk vormt voor Nederland een goed voorbeeld.

Zo houden onderwijs en arbeidsmarkt een goede aansluiting op elkaar. Dat garandeert werkgelegenheid, dat geeft zekerheid. Het is een verwerpelijk plan om een werkloosheidsnorm te hanteren. Het is een uitdaging om het onderwijs beter te benutten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst? Nee! Wie een diploma heeft, heeft de toekomst!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus