Geen avondklok maar maatwerk

Vanwege oplopende besmettingscijfers, toenemende bezetting op de Intensive Care en verontrustende berichten over de ‘Britse’ variant is er gekozen voor de avondklok. Een nieuwe maatregel in bestrijding tegen de ‘twee’ coronapandemieën. Alhoewel SGP-jongeren de ernst van de situatie inziet, spreken wij ons in de huidige omstandigheden uit tegen de avondklok. Naar onze mening staat het effect van de maatregel niet in verhouding tot de impact daarvan.

 

 

Allereerst is het zeer de vraag wat het effect is van de avondklok. In de meest recente versie van het rapport ‘epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland’ beschrijft het RIVM waar de besmettingen het meeste voorkomen. Hier wordt beschreven dat slechts van 49,4% van de positieve testen bekend is in welke setting de besmetting heeft plaatsgevonden. Van dit percentage vindt 52,7% van de besmettingen plaats in de thuissituatie tussen huisgenoten en partners, 22,1 % tijdens bezoek in de thuissituatie en 14,2% tijdens werksituaties. Ondanks de herhaalde oproepen van het kabinet om thuis te werken zijn de wegen zichtbaar meer gevuld met auto’s tijdens kantoortijden dan tijdens de eerste golf. Uit deze cijfers blijkt dat de besmettingen voornamelijk ontstaan in de huiskamer en op het werk.

 

Daarnaast is het aannemelijk dat door deze maatregel psychische en fysieke gezondheidsschade zal ontstaan. Buiten school- en werktijden om rest enkel de avond voor werkende en lerende om ontspannende activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van een wandeling. Zo twitterde Jason die kampte met psychische klachten: ‘Die wandeling is echt mijn strohalm’ en bij de gedachten aan een avondklok ‘ik ben echt in paniek en het wordt alleen maar erger.’ Dat het een zware tijd is voor kinderen en jongeren is duidelijk zo blijkt uit een artikel van Het Parool op 15 januari.[1] Het artikel beschrijft de toename van jongeren die vanwege een eetstoornis in het ziekenhuis worden opgenomen. Het NRC meldde op 22 december[2] dat het aantal spoedmeldingen in de jeugd-ggz stijgt. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van de universiteit Leiden[3] dat er in de eerste lockdown meer slachtoffers waren van kindermishandeling dan in een periode zonder lockdown. Juist voor kwetsbare kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij een mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan om aan een onveilige thuissituatie te ontsnappen en de support van de ander te zoeken. Een avondklok belemmert deze kwetsbare doelgroep bij het inzetten van helpende strategieën en kan verergering van klachten en meer onveiligheid veroorzaken.

 

Kortom de veiligheid van kinderen staat op het spel, de veerkracht is eruit bij de jongeren en daarom is het tijd voor perspectief. Een avondklok belemmert hen daarin, want het sociale contact vindt nou eenmaal voornamelijk plaats in de avond. Het is tijd voor maatregelen die intelligenter en verfijnder zijn en waarbij we oog houden voor de mentale en fysieke gezondheid van jong en oud!  

 

De auteurs zijn actief voor de Commissie Zorg van SGP-jongeren, in het dagelijks leven zijn zij orthopedagoog (i.o.) en verpleegkundige aan het Radboud UMC


[1] https://www.parool.nl/amsterdam/umc-coronatijd-is-snelkookpan-voor-eetstoornissen-en-mishandeling-kinderen~ba4cb851a/

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/22/veerkracht-van-jongeren-lijkt-verdwenen-a4024952

[3] https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/01/tijdens-lockdown-meer-slachtoffers-van-kindermishandeling

Geschreven door Robbert Gooijer en Willeke Hoogendoorn

Meer artikelen van Robbert Gooijer of Willeke Hoogendoorn:Blog comments powered by Disqus