Geef de overgang naar een beter pensioenstelsel prioriteit! (3/4)

Er is de laatste maanden weinig positiefs gemeld over het huidige pensioenstelsel. Volgens het Nibud is de financiële situatie van ouderen in de toekomst niet meer zo zeker als voorheen gedacht werd. Is dit niet vreemd, aangezien het Nederlandse pensioenstelsel nog altijd tot de beste ter wereld behoort?

Huidige situatie

In de huidige situatie sparen werknemers deels via hun werkgever voor een aanvullend pensioen. Pensioenfondsen garanderen in het huidige collectieve systeem een uitkering wanneer de pensioenleeftijd bereikt is, naast de AOW. Helaas is het pensioenstelsel niet meer in staat om die garantie waar te maken.

 

Wat is de oorzaak van het probleem?

Er zijn meerdere redenen waarom het huidige stelsel niet meer van deze tijd is. Allereerst is de lage rentestand een grote boosdoener voor pensioenfondsen. Hierdoor vallen de huidige en verwachte opbrengsten tegen waardoor er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitkeringen. Daarnaast moeten pensioenfondsen ook nog eens extra geld reserveren voor de toekomst.

 

Ook heeft Nederland te maken met een dubbele vergrijzing. Niet alleen groeit de groep ouderen die recht heeft op een pensioen, maar ook de levensverwachting zal de komende jaren onverminderd doorstijgen. In verhouding tot het aantal werkenden zijn er hierdoor steeds meer pensioengerechtigden die gemiddeld ook nog eens langer pensioen ontvangen.

 

Daarnaast is in het huidige stelsel geen ruimte voor keuzevrijheid. De arbeidsmarkt in Nederland is sterk veranderd. Mensen wisselen vaker van baan, maar ook het aantal zelfstandigen is fors toegenomen. Een gedeelte van deze zzp’ers bouwt zelfs helemaal geen pensioen op.

 

Verandering noodzakelijk

Het huidige pensioenstelsel is niet meer van deze tijd. Het wordt hoog tijd dat er een alternatief stelsel komt dat niet alleen past bij de huidige arbeidsmarkt, maar ook beter bestand is tegen economische ontwikkelingen. Ook maatschappelijke problemen, zoals vergrijzing moeten niet doorgeschoven worden naar nieuwe generaties. Laten we er samen voor zorgen dat ons pensioenstelsel jong blijft!

Geschreven door Johan de Man

. Meer artikelen van Johan de Man:Blog comments powered by Disqus