Geef de overgang naar een beter pensioenstelsel prioriteit! (1/4)

Volgens Henk Krol leven ouderen in grote armoede en worden ze iedere keer weer in hun portemonnee gepakt. Het is de vraag of dit juist is, maar feit is wel dat deskundigen discussiëren over de vraag of het Nederlandse pensioenstelsel het beste of het een na beste stelsel ter wereld is. Toch staat 50PLUS hoog in de peilingen en herkennen ouderen zich in de situatie die Henk Krol schetst. In drie statements zal SGP-jongeren beschrijven waarom het Nederlandse pensioenstelsel een goede basis heeft, maar vooral wat er in een nieuwe kabinetsperiode verbeterd moet worden.

Drie pijlers

In Nederland bestaat de oudedagvoorziening uit drie onderdelen, de zogenaamde ‘pijlers’. De eerste pijler is de uitkering van de overheid voor iedere Nederlander die de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden (2017) heeft bereikt. Deze uitkering is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit pensioen wordt direct gefinancierd uit de premies die alle werkende Nederlanders moeten betalen.


De tweede pijler is het zogenaamde aanvullende pensioen, dat iedere werknemer in zijn werkzame leven opbouwt. Zowel de werkgever als de werknemer betalen hiervoor pensioenpremie. Dit komt terecht bij een pensioenstelsel dat dit geld belegt, bijvoorbeeld in aandelen van bedrijven of in staatsobligaties (leningen aan de staat). De pensioenfondsen behalen door deze beleggingen rendement. Door dit extra geld kunnen de werknemers meer pensioen ontvangen dan ze tijdens hun leven aan premie hebben afgedragen. Voor iedere werknemer in Nederland is het verplicht om een aanvullend pensioen op te bouwen.
 

De derde pijler bestaat uit spaarpotjes die mensen zelf aanleggen voor hun oude dag. Het meest eenvoudige voorbeeld is een tegoed op een spaarrekening voor de oude dag. Ook zijn er hiervoor allerlei financiële producten. Een ander voorbeeld is een eigen huis dat mensen verkopen als ze met pensioen gaan. Het vermogen hiervan gebruiken ze voor hun levensonderhoud.


Problemen

Nu zijn er binnen dit pensioenstelsel verschillende problemen die een volgend kabinet moet aanpakken. De pensioenfondsen staan er, na het einde van de economische crisis, over het algemeen financieel zwak voor. Deze problemen moeten snel worden aangepakt, anders moeten uitsluitend volgende generaties de rekening betalen.


In drie volgende statements zal SGP-jongeren enkele van deze problemen benoemen en oplossingen aandragen. Het eerstvolgende statement zal gaan over de AOW, daarna volgen twee statements over het aanvullende pensioen. Belangrijk is dat in een nieuw regeerakkoord deze problemen worden aangepakt. Want Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar wel een met achterstallig onderhoud. Onze oudedagvoorziening kan wel een opfrisser gebruiken!


Blog comments powered by Disqus