Geef de overgang naar een beter pensioenstelsel prioriteit! (4/4)

Het afgelopen jaar zijn er meerdere voorstellen gedaan om het huidige pensioenstelsel te veranderen. Ook wij, als SGP-jongeren, hebben met belangstelling naar de mogelijke oplossingen gekeken. De variant “persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling” lijkt een aantrekkelijke optie. Maar wat houdt dit precies in?

Persoonlijk en transparant

Op 20 mei 2016 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een plan naar buiten voor een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij mensen een persoonlijk pensioen opbouwen met collectieve risicodeling. Dit in tegenstelling tot het huidige stelsel, waarbij alle pensioenen collectief worden gespaard. Het nieuwe stelsel zal hierdoor transparanter worden, iedereen kan zien hoeveel hij persoonlijk heeft opgebouwd. Ook wordt inzichtelijk hoeveel geld er naar een speciale buffer gaat voor economisch slechtere tijden. De speciale buffer zorgt ervoor dat het stelsel beter bestand is tegen een lage rente. Als er sprake is van een economische groei, zal er geld stromen naar de buffer. Wanneer het economisch slechter gaat, zullen pensioenen aangevuld worden vanuit de buffer.

 

Ook zou het nieuwe stelsel beter bestand moeten zijn tegen maatschappelijke problemen, zoals vergrijzing. Het herverdelen van jonge deelnemers naar oudere deelnemers is niet meer mogelijk. Daarnaast past het nieuwe stelsel beter bij de huidige flexibele arbeidsmarkt, er is namelijk meer ruimte voor keuzevrijheid.

 

Collectieve risicodeling

Het persoonlijke pensioenvermogen zal gebaseerd worden op de betaalde premies, rendementen over beleggingen en de uitvoeringskosten van het stelsel. Daarnaast houdt dit stelsel ook rekening met risico’s als arbeidsongeschiktheid en vergrijzing. Wanneer een generatie gemiddeld ouder wordt, kan dit bijvoorbeeld tot pensioenverlaging leiden.

 

Eerlijke overgang

De overgang naar een persoonlijk pensioenstelsel is een ingewikkelde kwestie. In het huidige stelsel betalen jonge en oudere deelnemers een gelijke premie en ze bouwen dezelfde rechten op. Dit terwijl de premies van jongeren gedurende een langere periode rendement opleveren. Ook zal er bij een overgang naar een ander stelsel rekening gehouden moeten worden met de rechten die tot op heden opgebouwd zijn.

 

Het staat voorop dat de kosten van een nieuw stelsel door alle partijen gedragen moeten worden. Het kan niet zo zijn dat er ‘pech- en gelukgeneraties’ ontstaan. Daarom willen wij deze statementserie afsluiten met een oproep aan het nieuwe kabinet: “Geef de overgang naar een nieuw en houdbaar pensioenstelsel prioriteit. De betalers van nu moeten de ontvangers zijn van de toekomst!”

Geschreven door Johan de Man

. Meer artikelen van Johan de Man:Blog comments powered by Disqus