Fusiegemeenten, of gewoon samenwerken?

Het is alweer even geleden dat grootschalige decentralisaties hebben plaatsgevonden. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Kleine gemeenten kunnen hun taken niet aan, en zien zich genoodzaakt te fuseren. Volgens minister Plasterk is gemeentelijke herindeling hiervoor de oplossing. SGP-jongeren wijst op de gevaren van een fusie en pleit voor een andere oplossing: samenwerken in de regio.

Het is alweer even geleden dat grootschalige decentralisaties hebben plaatsgevonden. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Kleine gemeenten kunnen hun taken niet aan, en zien zich genoodzaakt te fuseren. Volgens minister Plasterk is gemeentelijke herindeling hiervoor de oplossing. SGP-jongeren wijst op de gevaren van een fusie en pleit voor een andere oplossing: samenwerken in de regio.  

 

Fuseren, of…? 

Bestuurders, politici en ondernemers zijn vaak positief over fuseren met buurgemeenten. Door een fusie van gemeenten ontstaat er een groter ambtelijke organisatie die qua productie meer aankan. Het aantal ambtenaren op een afdeling stijgt in absolute aantallen na een fusie. Hierdoor is er meer specialisatie mogelijk. Tegelijkertijd zijn er relatief minder ambtenaren nodig. De fusiegemeente kan dus effectiever werken en heeft vaak economische voordelen. 

Maar wat vinden burgers? Zij staan in veel gevallen veel negatiever tegenover een fusie.  Zij zijn bang dat de afstand tussen burgers en bestuurders door de fusie wordt vergroot. Ze voelen zich niet gehoord bij een fusie.  Daarnaast vrezen ze dat 'hun gemeente' haar eigen karakter verliest. Dat is een serieus probleem, vooral nu de gemeenten steeds belangrijk worden.

 

… iets anders!

SGP-jongeren betoogt een natuurlijk samenwerkingsproces. Het is echt geen goed idee om een fusie van bovenaf op te leggen, bijvoorbeeld door provinciale of landelijke overheid. Zij staan te ver van de gemeente af om goed in te kunnen schatten wat er speelt. Terwijl de gemeente juist belangrijk wordt omdat deze zo dicht bij de burger staat! Wanneer gemeenten zelf met het idee tot fusie komen, moet de stem van burgers daarbij een belangrijke rol spelen. Een fusie mag nooit resultaat zijn van een economisch sommetje.

 

Voorbeeld: samenwerkingsverband Drechtsteden 

Drechtsteden is een interlokaal samenwerkingsverband in de provincie Zuid-Holland, een extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie. In dit samenwerkingsverband kunnen kleinere gemeenten blijven bestaan en hun eigen stem houden binnen een veel groter verband. Elke gemeente is vertegenwoordigd op basis van het aantal stemmen in de plaatselijke gemeenteraad. Zo wordt de plaatselijke democratie goed weerspiegeld. Grote taken worden gezamenlijk ondernomen, terwijl de kleinere taken door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

 

Liever samenwerken

Zowel een fusie als een samenwerkingsverband heeft als nadeel dat het proces vaak onvermijdelijk is, maar als onprettig wordt ervaren. Het voordeel van een samenwerkingsverband is echter dat de burger nog steeds naar zijn eigen gemeente kan met zijn problemen. Enerzijds blijft de gemeente dus klein en bereikbaar voor burgers, terwijl de gemeenten samenwerken waar dit nodig en efficiënter is. SGP-jongeren pleit er daarom voor om de fusie niet als enige optie aan te bieden, maar ook te wijzen op de mogelijkheid van het samenwerkingsverband.

 


Blog comments powered by Disqus