Filling in the blanks

Na het Goldstein I rapport (2010) bestaat er sinds 2014 ook het Goldstein II rapport . Eén van de drijvende krachten achter deze publicatie is Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Dit Goldstein II rapport beschuldigt Israël van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld het bewust beschieten van onschuldige burgers – dat is nogal wat! In reactie op dit Goldstein II rapport heeft Gerald Steinberg, directeur van NGO-monitor, in 2015 een nieuw rapport over het Israël-Gaza conflict geschreven met een veelzeggende titel: ‘’Filling in the Blanks’’. Dit rapport behandelt uitgebreid de visie van NGO’s (non-gouvernementele organisaties) op de mensenrechten en bekritiseert hoe deze organisaties aan informatie komen.

Na het Goldstein I rapport (2010) bestaat er sinds 2014 ook het Goldstein II rapport. Eén van de drijvende krachten achter deze publicatie is Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Dit Goldstein II rapport beschuldigt Israël van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld het bewust beschieten van onschuldige burgers – dat is nogal wat!

In reactie op dit Goldstein II rapport heeft Gerald Steinberg, directeur van NGO-monitor, in 2015 een nieuw rapport over het Israël-Gaza conflict geschreven met een veelzeggende titel: ‘’Filling in the Blanks’’. Dit rapport behandelt uitgebreid de visie van NGO’s (non-gouvernementele organisaties) op de mensenrechten en bekritiseert hoe deze organisaties aan informatie komen.

Groot belang

Jaarlijks krijgen organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch miljoenen euro’s subsidie van de Nederlandse overheid. Met dit geld wil de Nederlandse overheid deze organisaties ondersteunen om mensenrechtenschendingen wereldwijd te onderzoeken, en waar mogelijk te verbeteren. Deze mensenrechtenorganisatie moeten met dit geld goed werk doen:  het blootleggen en tegengaan van ernstige mensenrechtenschendingen. Elk mens heeft  recht op leven en vrijheid, zonder onderdrukt te worden door enige instantie.

Pispaaltje

Israël is een veel besproken casus in onderzoeksrapporten. In de periode 1991-2015 zijn bij Human Rights Watch 67 rapporten gepubliceerd over Israël. Ter vergelijking: in diezelfde periode zijn er maar 31 gepubliceerd over Iran.  De conclusie van veel van deze rapporten is negatief over Israël inclusief de bijhorende beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Goldstein II is hierop dus geen uitzondering. In dit rapport wordt Israël beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Onderzoek naar conflicten en mogelijke oorlogsmisdaden zou onafhankelijk en betrouwbaar moeten zijn. Het juist gebruik maken van bronnen en het volledig weergeven van die informatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Dat is in de regel niet het geval bij onderzoeksrapporten die betrekking hebben op Israël. Het rapport Goldstein II laat bijvoorbeeld het feit dat Hamas gewone burgers als menselijk schild gebruikt achterwege. Het rapport ‘’Filling in the Blanks’’  toont NGO’s dat zij voor eerlijke, evenwichtige onderzoeken nog een wereld te winnen hebben.

Bijdrage

Het doel van subsidies voor onderzoeken aan organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International, zou het eerlijk beoordelen van situaties wereldwijd. Inzake Israël is dit totaal ontspoord. Daarom moet de Nederlandse overheid strenger controleren op het beleid van mensenrechtenorganisaties. Als deze organisaties hun eenzijdige – en dus onbruikbare rapporten blijven publiceren, is het stoppen met het geven van subsidie volgens SGP-jongeren de enige optie.


Blog comments powered by Disqus