Europese verkiezingen (1/3): SGPJ en PerspectieF trappen de campagne af!

Op 22 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Iedere vijf jaar kunnen inwoners van de Europese Unie hun stem laten horen over de samenstelling van het Europees Parlement. De SGP trekt gezamenlijk op met de ChristenUnie. De boodschap die we brengen vormt een consistente lijn met de praktijk van 2009 tot 2014: we staan positief-kritisch tegenover de Europese Unie. Zoals de campagneslogan het krachtig samenvat: 'samenwerking JA, superstaat NEE!'

Op 22 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Iedere vijf jaar kunnen inwoners van de Europese Unie hun stem laten horen over de samenstelling van het Europees Parlement. De SGP trekt gezamenlijk op met de ChristenUnie. De boodschap die we brengen vormt een consistente lijn met de praktijk van 2009 tot 2014: we staan positief-kritisch tegenover de Europese Unie. Zoals de campagneslogan het krachtig samenvat: 'samenwerking JA, superstaat NEE!'

Aftrap campagne
Het belang van christelijke politiek in het Europees Parlement is groot. Brussel is echter voor veel jongeren ver weg en onbekend. Daarom heeft SGPJ samen met PerspectieF, ChristenUnie jongeren, de aftrap gegeven voor een gezamenlijke campagne waarmee we jongeren uit alle lagen van de samenleving willen bereiken. Een aantal belangrijke speerpunten voor de Europese verkiezingen is:

1. Christenvervolging
Aandacht voor christenvervolging. Juist door christelijke partijen in het Europees Parlement kan hier aandacht voor gevraagd worden. Bas Belder ervaart zelf dat een kleine partij als de SGP hierin echt invloed kan uitoefenen.

2. Uit de euro
Landen die economisch gezien problemen (kunnen) opleveren, moeten uit de euro gezet kunnen worden. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Maar indien landen zich niet aan de EU-afspraken kunnen houden of als ze op termijn onvoldoende economische potentie hebben, moet het mogelijk zijn hen uit de euro te zetten.

3. Israël
Goede banden met Israël. De Europese Unie moet opkomen voor de rechten van Israël op veilige en erkende grenzen. Ook dit is voor SGP-jongeren van belang: we hopen op voor vrede voor Israël en het Joodse volk. Uiteindelijk pleiten we in het conflict tussen Israël en Palestina voor een twee-staten-oplossing met wederzijdse erkenning.

4. Behoud van leven
Geen Europese financiering voor embryonaal stamcelonderzoek (wetenschappelijk onderzoek waarbij embryo's worden vernietigd). De SGP en CU staan voor behoud van het leven, van conceptie tot natuurlijke dood. We kunnen niet toelaten dat embryo's behandeld worden als wegwerp onderzoeksmateriaal.

5. Turkije
Turkije mag niet in de Europese Unie. Niet alleen qua geografische ligging behoort Turkije niet tot de EU, maar er is ook een groot cultuurverschil. Dit blijkt onder andere uit het feit dat Turkije onlangs Twitter en Youtube heeft geblokkeerd. Ook gaat het land op afkeurenswaardige wijze om met minderheden als christenen, Armeniërs en Koerden.

De komende tijd vinden er diverse campagneactiviteiten plaats waar SGPJ en PerspectieF aan meedoen. We willen onze achterban hier graag in betrekken. Zo vindt er op vrijdagavond 25 april in Utrecht het Europadebat plaats. Andere campagneactiviteiten zullen ook op deze website verschijnen. Van harte welkom!

Nadine van Braak

Geschreven door Nadine van Braak

Nadine van Braak is lid van commissie Internationaal. Meer artikelen van Nadine van Braak:Blog comments powered by Disqus