EU moet druk op Wit-Rusland opvoeren

In de laatste dictatuur van Europa - Wit-Rusland - zwaait president Loekashenko al jaren de scepter. Er geldt een samenscholingsverbod voor christenen. Meer dan twee personen bijeen, is niet toegestaan en strafbaar.

In de laatste dictatuur van Europa - Wit-Rusland - zwaait president Loekashenko al jaren de scepter. Er geldt een samenscholingsverbod voor christenen. Meer dan twee personen bijeen, is niet toegestaan en strafbaar.

In Wit-Rusland leven christenen, en ze proberen zich te organiseren. Ze willen graag een politieke partij oprichten, de Belarusian Christian Democrats (BCD), maar dat valt niet mee. Ieder jaar weer vindt er in de aanloop van het oprichtingscongres een reeks van arrestaties, repressies en “ongelukjes” plaats. En ieder jaar wordt de officiele indiening voor het oprichten van de BCD om wat voor reden ook afgekeurd.

Op 17 december 2011 vond het 4e oprichtingscongres plaats in een oude traktorfabriek in Minsk. De Nederlandse gasten konden niet aanwezig zijn. Hun visumaanvraag werd geweigerd. Op hetzelfde moment werden partijprominenten van de BCD gearresteerd. SGP, PVV en CU stelden zelfs kamervragen hierover.

De aanvraag voor registratie van de partij ligt inmiddels voor aan de regering van Wit-Rusland. De beoordelingsprocedure heeft een doorlooptijd van een maand. Het resultaat laat zich raden. De partijvoorzitter heeft weer een paar dagen cel meegemaakt. Partijleden ondervinden enorme druk om steun in te trekken, en de registratie zal weer worden afgekeurd.

Het is goed dat Nederlandse politici zich aangetrokken voelen tot het lot van christenen in Wit-Rusland, en hier vragen over stellen. Meer en meer zal vanuit Europa druk moeten worden opgevoerd tegen Loekashenko en zijn regime.

Geschreven door Geert Kraaijeveld

Geert Kraaijeveld is lid van de commissie Internationaal.


Blog comments powered by Disqus