Europese verkiezingen (2/3): Samenwerking, JA!

“Italiaanse kustwacht redt Syrische vluchtelingen”. “Italiaanse kustwacht onderschept 450 bootvluchtelingen.” “Italië redt 4000 bootvluchtelingen.” Zomaar wat nieuwsberichten. Het aantal vluchtelingen dat bij de Europese grens aanklopt, loopt hoog op. Een ware tragedie lijkt zich aan te dienen. Hoeveel vluchtelingen halen de Europese grens níet, en verdrinken in het koude water van de Middellandse Zee? Wiens probleem is dit eigenlijk?

“Italiaanse kustwacht redt Syrische vluchtelingen”. “Italiaanse kustwacht onderschept 450 bootvluchtelingen.” “Italië redt 4000 bootvluchtelingen.” Zomaar wat nieuwsberichten. Het aantal vluchtelingen dat bij de Europese grens aanklopt, loopt hoog op. Een ware tragedie lijkt zich aan te dienen. Hoeveel vluchtelingen halen de Europese grens níet, en verdrinken in het koude water van de Middellandse Zee? Wiens probleem is dit eigenlijk?

Italië
In ieder geval dat van Italië. Sinds begin van dit jaar zijn daar al 15.000 vluchtelingen opgevangen, zo meldt persbureau ASNA. En het aantal asielaanvragen is in 2013 met 60 procent gestegen!
Maar, Italië is lid van de Europese Unie en immigratie is bij uistek een terrein waarbij samenwerking vereist is. Frontex (een Europees Agentschap dat de grenzen bewaakt en waaraan alle lidstaten een bijdrage leveren) is daar een uitwerking van. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken wees er onlangs op dat daarmee de kous niet af is. Italië kan onmogelijk al deze vluchtelingen opvangen.
Dus ja, het is het probleem van Italië. Maar daar mag het niet bij blijven. Het zijn de Europese buitengrenzen, en die gaan ook Nederland aan. Ook al ligt die grens zo’n 3.000 kilometer verderop.
Het is dus tenminste een probleem van alle lidstaten van de Europese Unie. Maar wellicht ook gewoon ons probleem als lidstaat Nederland.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP
In het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement (DV 22 mei) is het goed om ons op dit onderwerp te bezinnen. Het verkiezingsprogramma bevat de volgende passage:
“Er moet gewerkt worden aan gezamenlijke verlichting van de druk op de Europese buitengrens. Dit is in het belang van de mannen, vrouwen en kinderen die daar soms onder erbarmelijke omstandigheden arriveren. Het is ook in het belang van de zuidelijke lidstaten, die de toestroom op sommige plekken nauwelijks kunnen bolwerken, met schrijnende humanitaire situaties tot gevolg. Tegelijk moet Europa beseffen dat zolang het een vrij en economisch welvarend continent is, het voor velen aantrekkingskracht blijft houden. Illegale immigratie zal daarom niet stoppen.”

Contrast
Vooral die ena laatste zin is kenmerkend: de immigratie is een gevolg van onze welvaart. De EU-leiders lijken dit ook in te zien. Daar ligt nog een vraag achter: hoe schrijnend moet de situatie in het land van herkomst niet zijn wil men het eigen leven riskeren door een barre tocht in gammele bootjes te maken over de Middellandse Zee? Combineer je deze twee zaken dan kom je tot de conclusie dat wij kennelijk zó rijk zijn, en zij zó arm, dat deze risicovolle tocht, gemaakt wordt.

Wat te doen?
Kunnen wij daar zomaar verandering in brengen? De vraag stellen is hem beantwoorden: nee. Helaas niet. Maar je politieke kleur kan wel een begin van een verschil maken. Rauwe PVV-teksten als “Geen immigranten uit islamitische landen binnen laten” zijn onzinnig. Je zult maar christen in dat land zijn... Om het probleem van de bootvluchtelingen tegen te gaan is het essentieel dat het geld voor ontwikkelingssamenwerking wordt uitgetrokken, in ieder geval wordt ingezet in de gebieden waar deze vluchtelingen vandaan komen. Dat kan bijdragen aan het aanpakken van het probleem ‘aan de voorkant’: maak de situatie in het land van herkomst dragelijker. Dat voorkomt ook mensenhandel:
er moet betaald worden voor een overtocht waarbij de aankomst verre van gegarandeerd is, die maakt dat je illegaal in het land van aankomst bent, vervreemd van je (sociale) omgeving en zonder perspectief. 

Samenwerking, JA!
De situatie is bijzonder schrijnend. Het laatste wat we moeten doen is onverschillig tegenover deze problematiek staan. Het immigratievraagstuk speelt zich af op nationaal- en Europees niveau. Het is bij uitstek een terrein dat vraagt om samenwerking binnen Europa. Laat dat in ieder geval ook op 22 mei meewegen: Samenwerking, JA!

Frank van Es
Voorzitter Commissie Binnenland

Frank van Putten
Beleidsadviseur


Blog comments powered by Disqus