Eindelijk die belastingherziening!

Het is te makkelijk dat politici van de linkerzijde op dit moment zo willen scoren op het punt van de voorgenomen btw-verhoging van 6% naar 9%[1]. Het totale belastingpakket ziet er verstandig uit en volgt uit adviezen van diverse commissies[2] en fiscalisten. Dat is te prijzen. “Iedereen gaat erop vooruit”. Dat klinkt goed, SGP-jongeren is tevreden met de meeste maatregelen, maar wijst het kabinet op de blinde vlek. Het is aan te raden hier in de huidige economisch voorspoedige tijd aandacht voor te hebben.

 

 

Lagere belastingen

De lasten op arbeid worden verlaagd en het belastingstelsel gaat terug naar twee schijven. SGP-jongeren heeft hier in het verleden ook aandacht voor gevraagd. Naast de vereenvoudiging van het stelsel, zorgt deze herziening voor een verlaging van de marginale belastingdruk. Volgens economische modellen leiden lagere arbeidslasten op termijn tot meer werkgelegenheid. Loonbelasting verstoort namelijk de arbeidsmarkt (hogere werkgeverslasten), omdat we iets belasten, waar we eigenlijk meer van willen zien. De keuze die dit kabinet maakt, verdient daarom waardering.

 

Duurdere boodschappen

Maar ja, de boodschappen worden duurder. Dat is een politiek gevoelige, maar wel een bewuste keuze. Fiscalisten wijzen hier al jaren op[3]. Hiermee wordt namelijk het accent gelegd op ‘de gebruiker betaalt’ en worden belastingen geheven op basis van het gebruik. Werken loont meer en je betaalt iets meer voor je boodschappen. Samen met de vergroening van het belastingstelsel heeft de overheid op die manier de mogelijkheid om meer te sturen in het gedrag van burger zonder daarmee werken af te straffen.

 

Iedereen op vooruit?

Het is verstandig om nu duurzame keuzes te maken en ‘weeffouten’ op te lossen. Volgens het kabinet komt er meer evenwicht tussen een- en tweeverdieners. De kloof die er was blijft echter bestaan, omdat tweeverdieners tweemaal gebruik maken van de belastingvrije voet. Het splitsingsstelsel (inkomens van partners middelen / optellen) kan dit probleem verhelpen[4]. Dit biedt rechtvaardigheid en kan binnen het belastingstelsel ingevoerd worden. Gezinnen, die relatief meer btw zullen betalen vanwege een verhoogde belasting op consumptie, worden hiermee geholpen.

 

Aan de slag

SGP-jongeren uit zijn waardering voor het verrichte werk en het doorpakken rondom de voorgenomen herziening van het belastingstelsel. Alles overziend, is er nu ruimte om structurele problemen, zoals die van de eenverdiener, aan te pakken. Het is een gemiste kans om door te modderen. En nu: aan de slag!

 

Arie Rijneveld

Voorzitter Commissie Sociaaleconomische Zaken

 

 

[1] https://fd.nl/economie-politiek/1222180/linkse-partijen-in-actie-tegen-btw-verhoging

[2] http://www.sgpj.nl/posts/naar-een-eenvoudiger-en-rechtvaardiger-belastingstelsel

[3] https://fd.nl/economie-politiek/1097879/fiscalisten-zijn-eruit-betaal-lastenverlaging-arbeid-met-hogere-btw

[4] http://www.sgpj.nl/nieuws/geef-herziening-belastingstelsel-hoge-prioriteit


Blog comments powered by Disqus