Eersteklas onderwijs? Academici voor VWO (1/2)

Betere onderwijskwaliteit: dat willen we allemaal! Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Als het aan de VVD ligt, staan er in 2020 alleen universitair geschoolden voor klas in de bovenbouw van het vwo. Een heel mooi plan, maar dat gaat niet vanzelf.

Betere onderwijskwaliteit: dat willen we allemaal! Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Als het aan de VVD ligt, staan er in 2020 alleen universitair geschoolden voor klas in de bovenbouw van het vwo. Een heel mooi plan, maar dat gaat niet vanzelf.

VVD-voorstel

In de bovenbouw van havo en vwo mogen  alleen docenten met een eerstegraads bevoegdheid lesgeven. Deze wordt nu behaald via een hbo-opleiding of via een wo-opleiding. In de bovenbouw van het vwo heeft 60% van de docenten een universitaire opleiding. VVD-Kamerlid Duisenberg kwam deze week met een voorstel om dit naar 100% te brengen voor 2020. Inmiddels heeft staatssecretaris Dekker positief gereageerd op het plan.

Sympathiek plan
SGP-jongeren staat sympathiek tegenover dit VVD-voorstel. Ten eerste omdat het belangrijk is om de onderwijskwaliteit op hoog peil te houden. Dat begint bij de leraar. Ten tweede omdat het heel normaal is om in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs alléén docenten les te laten geven, die zelf universitair geschoold zijn. Zij kunnen vwo’ers het beste op de wetenschappelijke wereld voorbereiden!

Vragen
In de Kamer werden een aantal terechte vragen gesteld aan Duisenberg. SGP-Kamerlid Bisschop zei: “Laten we eerst zorgen dat alle docenten die voor de klas staan ook daadwerkelijk bevoegd zijn.” Dit is tevens een prioriteit voor het huidige Kabinet. Maar volgens onderzoek werd in 2011 twaalf procent van de lessen in de bovenbouw van havo en vwo onbevoegd gegeven. Reden genoeg om voor het vwo een verdergaande ambitie te formuleren.

Hbo’ers?
Verder wees Bisschop erop dat een groot deel van de docenten in de bovenbouw van het vwo wel eerstegraads bevoegd is, maar via een hbo-opleiding. Wellicht is het beter om de zittende eerstegraads hbo’ers ongemoeid te laten. Bij nieuwe vacatures kan dan wel de eis van universitaire scholing gesteld worden.

Het grootste probleem bij dit plan betreft het tekort aan universitair geschoolde docenten voor het voortgezet onderwijs. In een volgend statement kom ik daar op terug. Maar laten we niet denken in problemen, maar in oplossingen. Er valt nog veel te leren in het onderwijs!

 

Kees van den Brink
Commissie Onderwijs


Blog comments powered by Disqus