Eenverdiener, de pakezel van Rutte II (1/2)

‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, aldus het kabinet Rutte II. Deze woorden werden uitgesproken toen de coalitie tussen VVD en PvdA werd gesloten. Na vier jaar is de eenverdiener de financiële pakezel van dit kabinet geworden en dragen de zwakste schouders de zwaarste lasten. Het gevolg is nu dat deze inkomensgroep veel meer, en in sommige gevallen tot wel zes keer meer, belasting betaalt dan de groep met twee werkende ouders. SGP-jongeren vindt dit een zeer onwenselijke ontwikkeling.

VVD en PvdA

De liberalen, onder andere de VVD, zijn van oorsprong voor deelname aan de arbeidsmarkt. Volgens die partij moet iedereen economisch zelfstandig zijn. Dus heeft het kabinet Rutte II de afgelopen jaren over de rug van de hardwerkende Nederlander heen verschillende belastingkortingen inkomensafhankelijk gemaakt, gebaseerd op een minimuminkomen. Wat als de ene partner geen inkomen heeft en daardoor een paar duizend euro extra belastingkorting misloopt? Is dat het (as)sociale waar de PvdA voor staat? Deze partij daarentegen komt naar eigen zeggen op voor de onderkant van de samenleving en vindt dat de hoge inkomen extra zwaar belast moeten worden ten laste van de lage inkomens.
 

Progressief stelsel

Volgens de SGP-jongeren is het belastingstelsel te progressief geworden en wordt er nauwelijks naar de hardwerkende Nederlander gekeken. Een gemeenschappelijk standpunt van beide partijen is de emancipatiedrang. Hoe meer mensen er gaan werken, hoe economisch zelfstandiger ze worden. Wie zorgt er straks nog voor het kind of de gehandicapte partner? Om nog maar te zwijgen over de alleenstaande ouder met kinderen. Het gevolg van deze twee visies op inkomensbelasting is dat de eenverdiener tussen wal en schip is geraakt.

 

Zwakste schouders

De eenverdiener heeft de zwakste schouders en betaalt de meeste belasting over het inkomen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Nibud bevestigen dit. ‘De kostwinners dreigen op deze manier weg te zakken in de inkomensverdeling en zijn hard op weg een kwetsbare groep in de Nederlandse samenleving te worden’, aldus de WRR. ‘Kostwinners met een modaal inkomen zijn een risicogroep die feitelijk geld tekortkomt en moet bezuinigen op onder andere voeding’, onderstreept het Nibud.
 

Bron: Reformatorische Dagblad d.d. 21 september 2016


Volgende week verschijnt deel 2 in de serie 'Eenverdiener, de pakezel van Rutte II'


Blog comments powered by Disqus