Een vreemd luchtje

Stront, goed voor het land, maar soms slecht voor de lucht. Uit mest komt namelijk ammoniak en veel ammoniak zorgt voor zure regen. Om de ammoniakuitstoot in Nederland te verminderen is er een rekenmodel ontwikkeld, AERIUS. Na één druk op de knop kan AERIUS ons vertellen hoe we kunnen zorgen dat er minder ammoniak in de lucht komt. Op basis van AERIUS’ bevindingen is de mestwetgeving in Nederland ontwikkeld. Sinds de jaren 90 hebben boeren verplicht duizenden euro’s uitgegeven aan maatregelen om de ammoniakuitstoot uit mest te verminderen. Volgens AERIUS heeft dat enorm geholpen. De uitstoot is met 70% gedaald. Goed bezig zou je zeggen, maar helaas…

Stront, goed voor het land, maar soms slecht voor de lucht. Uit mest komt namelijk ammoniak en veel ammoniak zorgt voor zure regen. Om de ammoniakuitstoot in Nederland te verminderen is er een rekenmodel ontwikkeld, AERIUS. Na één druk op de knop kan AERIUS ons vertellen hoe we kunnen zorgen dat er minder ammoniak in de lucht komt. Op basis van AERIUS’ bevindingen is de mestwetgeving in Nederland ontwikkeld. Sinds de jaren 90 hebben boeren verplicht duizenden euro’s uitgegeven aan maatregelen om de ammoniakuitstoot uit mest te verminderen. Volgens AERIUS heeft dat enorm geholpen. De uitstoot is met 70% gedaald. Goed bezig zou je zeggen, maar helaas...

AERIUS uit de PAS
AERIUS lijkt namelijk het contact met de echte wereld een beetje te zijn kwijtgeraakt. Metingen naar ammoniakconcentraties in de lucht, ammoniakneerslag op het land en korstmossen op bomen wijzen uit dat de ammoniakuitstoot de afgelopen 25 jaar amper is gedaald. Ook blijkt dat de ammoniakuitstoot van bepaalde maatregelen die niet meer toegestaan zijn in werkelijkheid veel lager is dan berekend. Dat is natuurlijk pijnlijk: al die maatregelen en euro’s voor niets. Geen hoger doel, geen beter milieu, niets.

Nu moeten we natuurlijk niet te snel oordelen. Het kan ook zijn dat de metingen niet kloppen. Terecht wordt daarom nu, in opdracht van de regering, uitgezocht of AERIUS echt foute resultaten geeft. Maar als uit het onderzoek blijkt dat het model niet klopt, zal dat het vertrouwen van boeren in de overheid enorm schaden.

SGP-jongeren vindt het allereerst onacceptabel dat een wiskundig rekenmodel, waaraan zulke ingrijpende consequenties worden verbonden, niet steeds getoetst wordt met resultaten van veldmetingen. Beleid moet immers gebaseerd zijn op actueel wetenschappelijk onderzoek! Ook blijkt weer eens schrijnend dat verschillende overheidsinstanties langs elkaar heen werken, anders had dit niet kunnen gebeuren. 

Wat nu?
De investeringen van 25 jaar worden niet meer teruggedraaid. Wat nu vooral belangrijk is, is de waarheid. We moeten zo snel mogelijk uitzoeken wat het effect van de Nederlandse veehouderij op ammoniakconcentraties in de lucht is. En als blijkt dat AERIUS er inderdaad naast zit, moet het beleid zo snel mogelijk aangepast worden. De overheid moet aan de veehouderijsector het signaal afgeven dat ze serieus genomen wordt en dat politici en wetenschappers het durven toegeven wanneer er fouten zijn gemaakt. Dat brengt geloofwaardigheid terug.

Veel huiswerk voor de regering dus. In november komt het oordeel vanuit het lopende onderzoek. Dan wordt duidelijk wat er met AERIUS gaat gebeuren en hopelijk ook wat de 66.000 veehouders in Nederland te wachten staat.

Abram het Lam & Wietske van der Starre         
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

Geschreven door Wietske van der Starre

Lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw.. Meer artikelen van Wietske van der Starre:Blog comments powered by Disqus