Een plan B voor vluchtelingendeal met Turkije

SGP-jongeren pleitte onlangs voor het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije. Dit zal zeer waarschijnlijk het einde betekenen van de vluchtelingendeal die de EU en Turkije in maart 2016 sloten. SGP-jongeren geeft een aanzet tot een humaan, barmhartig en rechtvaardig alternatief voor de vluchtelingendeal met Turkije die vroeg of laat zal stranden.

In het pijnlijke akkoord van vorig jaar heeft de EU zich laten chanteren door Erdogan. Die kan nu beslissen over de buitengrenzen van de EU. In ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen eist Turkije opheffing van de visumplicht, zes miljard euro en versnelling van de toetredingsgesprekken. De situatie van vluchtelingen in Turkije is helaas nauwelijks verbeterd door het geld dat het land ontvangt.

 

SGP-jongeren heeft twee uitgangspunten inzake het vluchtelingenbeleid: we helpen mensen in nood, maar onze mogelijkheden om dit te doen zijn beperkt. We kunnen niet iedereen helpen, maar mogen ons ook niet afkeren van onze hulpbehoevende naaste. Daarom is het nodig om onderscheid te maken tussen vluchtelingen en economische migranten. Van cruciaal belang in het vluchtelingenbeleid is goede opvang de regio. In plaats van miljarden euro’s te geven aan Turkije, zou SGP-jongeren graag extra investeren in humanitaire hulp aan vluchtelingen in getroffen gebieden. Wanneer hun situatie verbetert, zullen deze mensen minder geneigd zijn de gevaarlijke reis naar Europa af te leggen. Bovendien worden zij zo opgevangen in een voor hen vertrouwde cultuur, waardoor een toekomstige terugkeer naar hun thuisland beter mogelijk is. Wanneer de situatie in het Midden-Oosten in de toekomst stabiel genoeg is, moeten we mensen helpen terug te keren en hun land opnieuw op te bouwen.

 

Enkele Griekse eilanden zullen moeten worden ingericht als opvangplek voor vluchtelingen. De beoordeling van asielaanvragen en eventuele uitzetting van migranten moet vanaf deze eilanden gebeuren. Om ophoping te voorkomen moet de asielprocedure zo snel als mogelijk zijn, uiteraard zonder zorgvuldigheid te verliezen. Daarom is het nodig extra geld en mankracht naar deze Griekse eilanden te sturen. De asielinstanties op deze eilanden moeten ruimhartig ondersteund worden. Pas bij goedkeuring van de asielaanvraag mogen vluchtelingen naar het Europese vasteland reizen. Afgewezen asielzoekers dienen zo snel mogelijk op een humane manier te worden uitgezet naar het land van herkomst. Door duurzame ontwikkelingssamenwerking met deze herkomstlanden kunnen we de economische situatie aldaar verbeteren en toekomstige migratie voorkomen.

 

Smokkelaars en mensenhandelaars moeten keihard worden aangepakt. De Griekse en Europese autoriteiten moeten over ruime bevoegdheden beschikken om deze criminelen het werken onmogelijk te maken. Het is noodzakelijk om het verdrag van Schengen op te schorten. Door grenscontroles in te voeren vindt de doorstroom van toegelaten vluchtelingen op een gereguleerde manier plaats. Nederland zou met buurlanden als België, Luxemburg en Duitsland een mini-Schengenzone kunnen vormen om gezamenlijk zorg te dragen voor veilige binnengrenzen en een gepaste verdeling van het aantal op te nemen vluchtelingen. Zonder afhankelijk te zijn van Turkije kunnen we op deze manier werken naar een humaan, barmhartig en rechtvaardig vluchtelingenbeleid.


Blog comments powered by Disqus