Griekse laksheid en een gedupeerde bevolking

Na weken van onduidelijk is er recentelijk duidelijkheid gekomen over de financiële steun aan Griekenland. De Griekse premier Alexis Tsipras en zijn regering beloofden de Griekse bevolking ‘gouden bergen’. Zoals het breken met de bezuinigen, ontslagen in de publieke sector en privatiseringen terug te draaien en het breken met de Trojka. Dit leidde de voorgaande weken tot grote patstellingen tussen de financiers (IMF en ECB en Eurolanden) van het steunpakket en Griekenland.

Na weken van onduidelijk is er recentelijk duidelijkheid gekomen over de financiële steun aan Griekenland. De Griekse premier Alexis Tsipras en zijn regering beloofden de Griekse bevolking ‘gouden bergen’. Zoals het breken met de bezuinigen, ontslagen in de publieke sector en privatiseringen terug te draaien en het breken met de Trojka. Dit leidde de voorgaande weken tot grote patstellingen tussen de financiers (IMF en ECB en Eurolanden) van het steunpakket en Griekenland.

Historie
De financiële situatie in Griekenland blijkt in 2009 onhoudbaar. De Eurozone en het IMF steunen Griekenland met meer dan 244 miljard euro verdeeld over twee steunpakketten (2009 en 2011). In 2011 zijn de volgende punten toegezegd:
- 3,5 procent rente i.p.v. de eerder afgesproken 4,5 procent rente
- Looptijdverlenging leningen van 7,5 jaar naar 15 jaar
- Tegemoetkoming van private partijen van 35 miljard euro
In ruil voor dit steunpakket moet Griekenland economisch hervormen, wat broodnodig is om een gezond stelsel van overheidsfinanciën te creëren. Nederland leent in totaal 17,8 miljard euro aan Griekenland.

Nieuwe afspraken
De belangrijkste nieuwe afspraak is dat het huidige steunpakket met 4 maanden verlengd wordt. Hier tegenover staat de Griekse lijst met hervormingen. SGP-jongeren kijkt met zorg naar deze lijst. Het is namelijk niet veel meer dan een lijst vage voornemens van de Grieken. Geen duidelijke plannen hoe Griekenland deze hervormingen wil aanpakken. Zo staat er niets in over hervormingen op het gebied van pensioenen en BTW, het openbreken van beschermde markten, privatisering en arbeidsmarkthervorming. Deze hervormingen worden door het IMF gezien als uiterst belangrijk.  Daarnaast  is de lijst niet volledig, eerder toegezegde Griekse verplichtingen ontbreken. 

Gevolgen voor Grieks bevolking
SGP-jongeren is positief over het feit dat de rust is teruggekeerd in de Eurozone. Griekenland krijgt wat extra tijd voor hervormingen en een klein beetje ruimte in de begroting als de economische situatie tegenvalt. SGP-jongeren vindt dat de Griekse regering te weinig besef heeft dat de noodzaak van hervormingen niet ligt in het feit dat de Trojka dit eist, maar in het feit dat Griekenland zelf jaren te laks is geweest om financiële hervormingen door te voeren en corruptie aan te pakken. Gevolg is dat de hervormingen in een relatief korte periode worden doorgevoerd. De Griekse bevolking is daarvan de dupe.

Geschreven door Jonathan Schroevers

Jonathan Schroevers is lid van de Commissie Sociaal Economische Zaken.. Meer artikelen van Jonathan Schroevers:Blog comments powered by Disqus