Een goede compensatie voor Zeeland na verlies Marinierskazerne

Groot nieuws deze week, het kabinet verhuist de marinierskazerne niet naar Vlissingen. Mariniers halen opgelucht adem, Zeeuwen zijn verbitterd. In de media wordt er veel gemopperd op de onbetrouwbare manier van handelen van de landelijke politiek. In plaats van te blijven touwtrekken over de mariniers, pleit SGP-jongeren voor een win-win oplossing die zowel Defensie als Zeeland blij kan maken.

Waarom de mariniers niet willen

Het besluit voor de verhuizing naar Vlissingen werd in 2012 genomen door de toenmalige minister van Defensie Hans Hillen. In Vlissingen is er inmiddels ruimte gemaakt om de nieuwe kazerne te bouwen, maar nu het erop aankomt worden de beloftes aan Zeeland ingetrokken. Een streep door de rekening, want de komst van 2000 militairen en hun gezinnen zorgt voor een hoop werkgelegenheid die de provincie goed kan gebruiken. De mariniers willen echter niet naar Zeeland. De oefenterreinen liggen te ver weg, er mag bij de nieuwe kazerne amper met helikopters worden geoefend en het nieuwe ontwerp van de kazerne voldoet niet aan de eisen. Bovendien vinden de gezinnen de verhuizing naar Zeeland te ver weg. Ook was men bang dat er in de toekomst geen nieuwe mariniers meer geworven zouden worden in de noordelijke provincies. Het argument van de inwoners van Zeeland dat de mariniers nu bij het water konden oefenen liet het Korps koud, daar hebben ze immers al de Joost Dourleinkazerne op Texel voor.

 

Compensatie

In Zeeland gaan veel stemmen op om compensatie te eisen, 2 miljard euro noemde D66-fractievoorzitter Ton Veraart. Dit is een hoop geld en lost op zichzelf het probleem van de krimpregio niet op. Beter is het om als compensatie voor Zeeland, te zorgen voor alternatieve werkgelegenheid in de regio.

 

Alternatieve invulling van de kazerne

Ten eerste de kazerne zelf. Deze kan wat ons betreft gewoon gebouwd worden. Door de Brexit ligt Zeeland immers aan de buitengrens van de EU, om deze buitengrens de bewaken zijn er extra faciliteiten nodig voor Douane en Marechaussee. De nieuwe kazerne kan daar een mooie rol in spelen. Kazernes in Rotterdam en Vught worden inmiddels door zowel Defensie als andere overheidsdiensten zoals de Brandweer en Politie gebruikt. Een dergelijke constructie kan ook in Vlissingen toegepast worden door bijvoorbeeld een gezamenlijk opleidingscentrum te bouwen.

Verder komen er als gevolg van de dreiging van Rusland steeds vaker Amerikaanse legereenheden oefenen in Europa. Deze eenheden hebben veel tanks, pantservoertuigen en helikopters bij zich die per schip over de Atlantische Oceaan vervoerd worden. Vervolgens worden deze schepen gelost in de havens van Vlissingen en Rotterdam. Dit is niet praktisch, omdat een militaire operatie alleen maar voor oponthoud zorgt in deze drukke havens. Een oplossing is om deze schepen in het vervolg naar de nieuwe kazerne te sturen. De Marinierskazerne zou immers al een aanlegplaats krijgen waar marineschepen de voertuigen van de Mariniers aan boord konden nemen. Dan kan de haven van Vlissingen zich op haar andere bezigheden richten.

 

Naast het verschepen van het materiaal voor oefeningen in Europa stationeert het Amerikaanse leger ook grote hoeveelheden voertuigen en voorraden op verschillende plaatsen in Europa. Dit zorgt ervoor dat de Amerikanen snel over materieel beschikken als er in Europa,of Noord-Afrika een conflict uitbreekt of een grote oefening gehouden wordt. De nieuwe kazerne in Vlissingen zou ook zo’n voorraadpunt kunnen worden. Het opslaan, onderhouden en leveren van deze voorraden levert veel banen op, zoals pas nog bleek toen het Amerikaanse depot in Limburg werd uitgebreid.

 

Marineschepen bouwen in Vlissingen

De Marine schaft de komende jaren nieuwe onderzeeboten aan. De Nederlandse scheepswerf Damen wil deze schepen graag gaan bouwen, maar een Duitse en Franse scheepswerf proberen deze order ook binnen te halen. Wanneer het kabinet Damen kiest om de nieuwe onderzeeboten te gaan bouwen levert dat veel werkgelegenheid bij de scheepswerf in Vlissingen. Kiezen voor scheepswerf Damen zorgt er dus voor dat Zeeland gecompenseerd wordt, zonder dat Defensie daar een cent extra voor hoeft uit te geven. Beide partijen blij!

 

SGP-jongeren is het eens met de beslissing om de mariniers niet naar Zeeland te verplaatsen. De manier waarop deze beslissing gemaakt is echter een ernstige beschadiging van het vertrouwen in de overheid. Belangrijk is nu om door middel van bovengenoemde zaken een win-win oplossing te creëren voor Defensie en Zeeland.

 

Johan de Leeuw

Commissie Internationaal


Blog comments powered by Disqus