Economische knelpunten niet negeren

Op economisch vlak was het kabinet de afgelopen weken positief gestemd. Ruim tachtig procent van de mensen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Werkenden gaan er gemiddeld 750 euro per jaar op vooruit en zelfs gepensioneerden en ook mensen met een uitkering gaan er licht op vooruit. Verder worden de lasten op arbeid verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt voor de werkgever en de werknemer meer overhoudt. Er zijn ruim 100 000 mensen meer aan het werk dan een jaar geleden. Tegelijkertijd zijn er ook andere geluiden te horen. Er zijn nog steeds veel meer werklozen dan aan het begin van de crisis en het BNP per hoofd is nog steeds niet op het niveau van 2008.

Op economisch vlak was het kabinet de afgelopen weken positief gestemd. Ruim tachtig procent van de mensen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Werkenden gaan er gemiddeld 750 euro per jaar op vooruit en zelfs gepensioneerden en ook mensen met een uitkering gaan er licht op vooruit. Verder worden de lasten op arbeid verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt voor de werkgever en de werknemer meer overhoudt. Er zijn ruim 100 000 mensen meer aan het werk dan een jaar geleden. Tegelijkertijd zijn er ook andere geluiden te horen. Er zijn nog steeds veel meer werklozen dan aan het begin van de crisis en het BNP per hoofd is nog steeds niet op het niveau van 2008.

SGP-jongeren is blij met de verbeteringen, maar er zijn ook punten waarop het kabinet geen maatregelen treft. Een van die punten is de zondagsarbeid. Van der Staaij benoemde dit punt al op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen als blinde vlek van het kabinet. De verantwoordelijkheid van het wel of niet openstellen van de winkels op zondag ligt bij de gemeenten, maar op landelijk vlak ligt er ook een taak. Die taak is het beschermen van burgers tegen gedwongen zondagsarbeid. Premier Rutte gaf in de brief die door het Ministerie van Algemene Zaken is verstuurd aan, dat de arbeidsinspectie niet controleert op gedwongen zondagsarbeid. Het is een gemiste kans dat het kabinet niet opkomt voor de burgers die niet op zondag willen werken.

Een tweede punt dat het kabinet op economisch vlak laat liggen is de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners. Weliswaar is dit het eerste jaar waarin eenverdieners niet hoeven in te leveren, maar de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners is weer groter geworden. Nog steeds moeten gezinnen waarbij één ouder het geld verdient, veel meer belasting betalen dan gezinnen waarin beide ouders verdienen. Deze blijvende kloof zorgt er voor dat mantelzorg ontmoedigd wordt, terwijl mantelzorg door de ontwikkelingen in de zorg juist aangemoedigd zou moeten worden. De liberale regering dwingt beide ouders te werken en staat niet toe dat ouders zelf hun taken verdelen.

Gelukkig is de motie van Van der Staaij, gesteund door Slob en Buma, waarin onderzoek wordt gevraagd naar de mogelijkheden om mantelzorgers financieel beter tegemoet te komen, aangenomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat meer dan de helft van de mantelzorgers in financieel zwaar weer verkeert als gevolg van hun mantelzorgtaken.

Kortom, SGP-jongeren is blij met de positieve vooruitzichten wat betreft de economische situatie in Nederland. Op het punt van zondagsarbeid is SGP-jongeren teleurgesteld dat het kabinet geen verantwoordelijkheid wil nemen over gedwongen zondagsarbeid. Verder zijn de maatregelen om de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners te dichten volstrekt niet voldoende. SGP-jongeren kijkt uit naar de uitkomst van het onderzoek over de financiële tegemoetkomingen van mantelzorgers. Het kabinet ligt op economisch vlak redelijk op koers, maar mist op een aantal punten echt de boot. Zondagsarbeid bestrijden en de kloof tussen een- en tweeverdieners verminderen zijn wat SGP-jongeren betreft de volgende punten op de economische to-do list van het kabinet.

Geschreven door Nanja Mol

Nanja Mol is lid van de commissie sociaal-economische zaken. .


Blog comments powered by Disqus