Dubbel paspoort, dubbele agenda?

Vorige week kwamen Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Ahmed Marcouch (PvdA) met een initiatiefwetsvoorstel om meervoudige nationaliteit in Nederland mogelijk te maken. Volgens deze partijen is het nationaliteitsrecht ‘niet meer van deze tijd’. Bovendien willen ze af van het ‘negatieve stigma’ van de dubbele nationaliteit.[1] Het is opvallend dat deze discussie in campagnetijd weer boven tafel wordt gehaald, met name omdat het wetsvoorstel wel heel rigoureus afrekent met de huidige Wet op het Nederlanderschap.
 

Op dit moment wonen zo’n 1,3 miljoen mensen in Nederland die een dubbele nationaliteit hebben en nog eens 900.000 mensen in het buitenland die van Nederlandse afkomst zijn. Volgens de PvdA is het belangrijk om juist deze laatste groep ‘in tijden van polarisatie aan ons te binden’. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt vooral gesproken over de problemen die deze groep ondervindt, zoals het ongewild automatisch verliezen van het Nederlanderschap wanneer men een andere nationaliteit aanneemt. De nadelen van een dubbele nationaliteit worden beperkt tot het argument van loyaliteit, dat als gedateerd wordt afgewezen.
 

Het hebben van een dubbele nationaliteit kan echter zeker een probleem opleveren in geval van juridische, militaire, politieke en sociaal-culturele conflicten. Deze mogelijkheid behandelen D66 en PvdA veel te summier in hun wetsvoorstel. Dit betekent echter niet dat het commentaar van deze partijen geheel onterecht is. Duizenden in het buitenland woonachtige Nederlanders krijgen te maken met ongewenst verlies van hun Nederlandse nationaliteit. De Nationale Ombudsman schreef eerder dit jaar al dat de Nederlandse overheid hen beter moet informeren[2]. Die oproep onderschrijft SGP-jongeren van harte.
 
Dat de discussie omtrent dubbele nationaliteit juist nu wordt aangezwengeld is een zwaktebod. Het heeft er alle schijn van dat D66 en PvdA grip proberen te krijgen op potentiële DENK-stemmers. Het voorstel is bovendien heel eenzijdig omdat het nauwelijks ingaat op legitieme bezwaren die kleven aan de dubbele nationaliteit. Door te verwijzen naar een globaliserende wereld gaat men te makkelijk voorbij aan de verworven rechten en plichten die horen bij het Nederlanderschap. SGP-jongeren hoopt dat de Tweede Kamer de huidige wetgeving kritisch onder de loep zal nemen. Wij roepen de Kamer dan ook op om het initiatiefwetsvoorstel pas na de verkiezingen te bespreken. Niemand is immers gebaat bij overhaaste beslissingen op dit complexe dossier.

Maarten van Nieuw Amerongen, Politiek Secretaris     
Lianne Ruitenbeek, commissievoorzitter Binnenland   

In een later stadium zal een uitgebreidere visie van SGP-jongeren op dubbele nationaliteit op de website verschijnen.        
 

 

 

[1] http://nos.nl/artikel/2148614-pvda-en-d66-dubbel-paspoort-moet-mogelijk-zijn.html

[2] https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschapBlog comments powered by Disqus