Doorbreek stilte over Iran

Het is onrustig in het Midden-Oosten. Westerse regeringsleiders gebruiken grote woorden over de Libische dictator Gaddafi. Ook in Bahrein, Marokko, Oman en andere landen is het onrustig. Tegelijkertijd horen we niets over Iran, terwijl juist daar de mensenrechten grof geschonden worden. De Europese Unie moet deze stilte doorbreken!

Het is onrustig in het Midden-Oosten. Westerse regeringsleiders gebruiken grote woorden over de Libische dictator Gaddafi. Ook in Bahrein, Marokko, Oman en andere landen is het onrustig. Tegelijkertijd horen we niets over Iran, terwijl juist daar de mensenrechten grof geschonden worden. De Europese Unie moet deze stilte doorbreken!

Sinds de ‘Groene Revolutie’ in juni 2009 bloedig werd neergeslagen, is het stiller geworden rond Iran. De frauduleus herkozen president Ahmedinejad gebruikt echter nog steeds harde middelen om de oppositie te onderdrukken. Zo werden de oppositieleiders Mousavi en Karoubi onlangs weer eens gearresteerd.

Ook de mensenrechten van de Iraanse burgers worden met voeten getreden. Doodstraf door steniging is nog in gebruik, internet- en telefooncensuur is aan de orde van de dag en de Iraanse Revolutionaire Garde kan straffeloos haar gang gaan. Het nucleaire programma en het anti-Israëlstandpunt van Ahmedinejad en de zijnen is ronduit gevaarlijk.

Rapport Belder
Donderdag 10 maart 2011 heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met een rapport van Europarlementariër Bas Belder (SGP) over de situatie in Iran. Op voorstel van Belder roept het EP de Europese Commissie op om met een nieuwe strategie voor Iran te komen. Naast de aandacht voor de nucleaire dreiging, moet er ook rekening gehouden worden met de regionale rol van Iran en de mensenrechten van de Iraniërs.

Individuele sancties
Concreet moeten de sancties tegen de schenders van de mensenrechten uitgebreid worden. De bevolking van Iran mag natuurlijk niet de dupe worden van de acties van het regime! Daarom moet de Europese Commissie snel met een lijst van overtreders van de mensenrechten komen, zodat gerichte sancties getroffen kunnen worden.

De internationale gemeenschap gaat voortvarend te werk in de onrust rond het Midden-Oosten. Dezelfde daadkracht moet ook tegen Iran getoond worden! In het belang van alle Iraanse burgers moet de stilte over de wandaden van Ahmedinejad en zijn kliek snel doorbroken worden.


Blog comments powered by Disqus