Donorregistratie: niet elk doel heiligt de middelen!

Mijn vorig statement ging over het actief donorregistratiesysteem (ADR). Daarin plaatsten we als SGP-jongeren twee principiële kanttekeningen bij het systeem van de stilzwijgende toestemming, waarbij je organen worden gebruikt, tenzij je ‘afmeldt’. In reactie daarop riep het platform 2MH-club op om het systeem om diverse redenen toch te aanvaarden. Doen of niet doen?

Mijn vorig statement ging over het actief donorregistratiesysteem (ADR). Daarin plaatsten we als SGP-jongeren twee principiële kanttekeningen bij het systeem van de stilzwijgende toestemming, waarbij je organen worden gebruikt, tenzij je ‘afmeldt’. In reactie daarop riep het platform 2MH-club op om het systeem om diverse redenen toch te aanvaarden. Doen of niet doen?

Doneren zonder dwang
Voor alle duidelijkheid: SGP-jongeren is niet tegen orgaandonatie. Het argument van naastenliefde wordt in deze context vaak gebruikt. Echter, iedere burger dient hier wel een eigen afweging in te maken. Het ligt niet op de weg van de overheid om doneren tot dé norm te verheffen (‘ja, tenzij’) en ook niet om registeren als morele plicht te bestempelen. Het afstaan van organen kan enkel bestaan als persoonlijke en vrijwillige daad van naastenliefde. Hoe kan een overheid een impuls geven aan onvoorwaardelijke liefde, aan solidariteit?

Praktisch bezwaar
Wanneer iemand niks van zich laat horen, zou dat impliceren dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen het donorschap. Echter, wanneer het donorformulier niet ingevuld, is de wens van de overledene helemaal niet duidelijk. De gezondheidszorg heeft het recht om te weten of en welke keuze er gemaakt is. Het is sowieso beter voor de nabestaanden dat iedereen persoonlijk een keuze maakt. De vraag waar nabestaanden anders bij de dood van hun geliefde voor komen te staan is immens. De kans is groot dat nabestaanden orgaandonatie alsnog weigeren. Het bereikte resultaat is dan klein, de weerstand groter.

Afweging
De vraag wat de overheid wél zou moeten doen komt nog aan de orde in een toekomstig statement. Mensen kunnen zelf in ieder geval een hoop doen. Hierbij kun je denken aan actief oproepen tot registreren, maar ook aan een gezonde(re) levensstijl. Het doel - meer donoren - is een goed streven, maar aan het middel - het actief donorregistratiesysteem - kleven teveel (principiële) bezwaren. Blind staren op het doel zonder oog voor het middel is onverstandig. Laten voorstanders van het ADR dat goed beseffen!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus