Donorpatiënten vragen om jouw keuze!

Over orgaandonatie praten we liever niet. Een groot deel van de mensen legt de oproep om zich te registreren om die reden ook naast zich neer. Daar tegenover staan elk jaar gemiddeld 1200 personen op een wachtlijst voor een orgaan. De nood is groot! Daar moeten we niet makkelijk over denken. Bezinning is nodig. Gemakzucht is ongepast. Denk je na over je keuze? SGP-jongeren kiest voor het leven en de beschermwaardigheid daarvan.

Donorpatiënten vragen om jouw keuze!

Over orgaandonatie praten we liever niet. Een groot deel van de mensen legt de oproep om zich te registreren om die reden ook naast zich neer. Daar tegenover staan  elk jaar gemiddeld 1200 personen op een wachtlijst voor een orgaan. De nood is groot! Daar moeten we niet makkelijk over denken. Bezinning is nodig. Gemakzucht is ongepast. Denk je na over je keuze? SGP-jongeren kiest voor het leven en de beschermwaardigheid daarvan.

Tekort aan donoren
Sinds 1967 is het mogelijk om organen te transplanteren. Zo is het mogelijk om mensen met een niet of slecht functionerend orgaan aan een nieuw orgaan te helpen.  Er staan meer dan 5 miljoen mensen in het Donorregister, het aantal mogelijke en werkelijk uitgevoerde transplantaties ligt per jaar rond de 1000. Jaarlijks staan er echter 1200 donorpatiënten op een wachtlijst. Voor hen is (nog) geen orgaan beschikbaar.  

 

Donorformulier invullen?
Elk jaar ontvangen alle 18-jarigen een brief van de overheid, inclusief een donorformulier. De overheid vraagt aan haar burgers om zich te laten registreren inzake het afstaan van organen. Wat is de rol van de overheid en hoe dient zij hiermee om te gaan? Maar nog belangrijker: op basis waarvan maak jij je keuze?

Bijbelse norm
In de Bijbel zijn verschillende lijnen te vinden die iets te maken hebben met orgaandonatie. Het bestaan van het lichaam wordt bijvoorbeeld hoog gewaardeerd. Het leven is waardevol en staat in dienst van God. Het lichaam hoort erbij en wordt om die reden ‘gezaaid’ na de dood om vervolgens op te staan in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1 Kor. 15:42-44). We dienen zorg te dragen voor ons lichaam, ook na het sterven.

Een andere richtlijn die de Bijbel ons voorschrijft, is: naastenliefde. Dit gegeven is echter geen ‘dwang’ tot het doneren van organen, maar het overdenken wel waard. Voor veel mensen is orgaandonatie een logisch gevolg op het liefdesgebod van Christus, ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.’

Rol van de overheid
Als partij voor het leven staat SGP-jongeren voor het leven en de beschermwaardigheid daarvan. Daar maakt orgaandonatie ook deel van uit. De keuze om je organen af te staan is echter een vrije keuze, daar kan de overheid geen aanspraak op maken. Lichamelijke integriteit is erg belangrijk, dat blijkt ondermeer uit de Grondwet (artikel 11). Zie ook de eerdere statements hierover: 1, 2.

SGP-jongeren is tegen een actief donorregistratiesysteem (ADR), maar zegt ook: keuzevrijheid is niet vrijblijvend. In de toekomst blijven we kritische kanttekeningen bij dat D66-voorstel plaatsen en hebben we een alternatief om het aantal potentiële donoren te doen verhogen.  

Wil jij donor worden? Ga naar www.jaofnee.nl

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus