Dit is niet het vaasje van de VVD (maar wat dan wel?)

Dit schaaltje staat een heel jaar op de kast in het provinciehuis in Zeeland, maar in januari wordt het voorzichtig op tafel gezet: tijd voor de loting. Alle gedeputeerden trekken een lootje: zo wordt bepaald wie op welke plek aan de tafel zit en zo de meeste invloed heeft op de besluitvorming. Als je dichtbij de commissaris van de Koning zit, kun je hem veel makkelijker benaderen. Maar eh, leg even uit: wie zijn die mensen en wat doen zij in de provincie?

Binnenkort moeten we stemmen om te bepalen wie zich in mogen zetten voor het waterschap en de provincie. Na alle vlogs weet je dat de provincie belangrijk genoeg is om daar iets over te willen zeggen. Maar zijn gedeputeerden weer anders dan statenleden, die deelnemen aan de debatten in de grote Statenzaal?
 

 

Dagelijks bestuur

Dat klopt helemaal: je kunt niet tegelijkertijd statenlid en gedeputeerde zijn. De Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Zij bepalen op hoofdlijnen wat de provincie doet en zijn het belangrijkste orgaan in de provincie, omdat de statenleden door het volk worden gekozen. Statenleden stemmen over moties en bepalen dus wat er wel of juist niet gebeurt. De uitvoering van die moties wordt gedaan door, jawel, de Gedeputeerde Staten: het dagelijks bestuur. De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten. Je kunt niet tegelijkertijd gedeputeerde én statenlid zijn. De statenleden moeten namelijk controleren of de gedeputeerden wel op een goede manier besturen. Jezelf controleren past daar natuurlijk niet bij.
 

Meer dan lintjes

De commissaris van de Koning is geen gedeputeerde of statenlid, maar hoort ook bij de provincie. Hij wordt, net als de burgemeester, benoemd door de Kroon. De commissaris van de Koning is er niet alleen voor het doorknippen van lintjes: hij is de voorzitter van de vergaderingen van de Provinciale Staten, die elke maand gehouden worden. Ook is hij voorzitter van de vergaderingen van de Gedeputeerde Staten, die veel vaker worden gehouden. Daar mag hij wel stemmen en kan zijn stem zelfs doorslaggevend zijn. Het college van Gedeputeerde Staten houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, onderwijs en natuur en milieu. Het college houdt ook toezicht op de financiën van de gemeenten die binnen de provincie liggen; daarnaast heeft de commissaris van de Koning ook nog een aantal bevoegdheden op het gebied van de handhaving van de openbare orde en speelt hij een rol in de sollicitatieprocedure voor burgemeesters. Officieel vertegenwoordigt hij het koninklijk gezag in de provincie. Hij zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende instellingen en organisaties binnen de provincie en gaat ook regelmatig bij gemeenten langs, zodat alles goed blijft verlopen en niet alles van achter bureaus wordt beslist.
 

SGP’er commissaris van de Koning?

Zoals gedeputeerde Harry van der Maas vertelt in de vlog, heeft de SGP op dit moment één gedeputeerde in de Provinciale Staten – in Zeeland dus. Een commissaris van de Koning van SGP-huize kennen we op dit moment niet, maar dat is wel mogelijk: elke zes jaar wordt een commissaris van de Koning benoemd. Beide hoeven geen statenlid geweest te zijn, maar de vorming van de coalitie kan wel een grote rol spelen in het bepalen wie gedeputeerde of commissaris wordt en welke politieke kleur hij heeft. Hoe meer SGP-zetels, hoe meer kansen dus. Daarom is het belangrijk dat ook jij stemt op de SGP. Kunnen de SGP-politici op jou rekenen


Blog comments powered by Disqus