Defensie verdient volle steun en voldoende middelen! (deel 2/2)

In het eerste deel bespraken we hoe Defensie is kaalgeplukt in de afgelopen tientallen jaren, de inzet van de SGP en vier belangrijke redenen waarom Nederland een goede krijgsmacht niet kan missen. Vandaag: hoe verhoudt defensie zich tot geweldloze middelen? En: Defensie verdient beter dan de NAVO-norm!

Geweldloze middelen

Hoe verhoudt het pleidooi voor fors meer geld naar (of: terug naar) defensie zich tot diplomatie en ontwikkelingssamenwerking? Volgens sommigen zouden we ons volledig moeten richten op zulke geweldloze middelen. Het zou natuurlijk het allermooiste zijn als het gebruik van geweld nooit nodig is. Maar helaas, de praktijk wijst anders uit. In sommige situaties is geweldsgebruik onvermijdelijk, denk bijvoorbeeld aan IS, en dictators die genocide plegen. Maar na die periode waarin militaire inzet nodig is, is het niet klaar. De SGP pleit voor een geïntegreerde aanpak als het gaat om militaire inzet in het buitenland: defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Dus: het ene doen en het andere niet laten! Deze zogenoemde 3D-benadering bestaat al, maar kan in de praktijk vaak nog beter worden toegepast. Daarvoor is een goede defensie dus ook nodig!

 

Meerjarenplan defensie

Wat opvalt is dat de NAVO-norm steeds het uitgangspunt in de discussie over defensie-uitgaven is. De SGP gebruikt deze norm zelf ook, want dat is nu eenmaal het uitgangspunt waar we het op dit moment mee doen. Deze norm, afgesproken in 2006, houdt in dat alle NAVO-lidstaten ten minste 2% van het BBP uitgeven aan defensie. In de praktijk betekent dat dus dat defensie meer krijgt als het goed met de economie gaat, en minder als het niet zo goed gaat. Vreemd, want het belang van een goede defensie geldt onder alle omstandigheden! Daarom biedt de SGP ook hier een geloofwaardig alternatief: een meerjarenplan voor defensie. In zo’n meerjarenplan wordt voor een aantal jaar, bijvoorbeeld een periode van vijf jaar, vastgelegd hoeveel er ieder jaar uitgegeven wordt aan defensie. Op deze manier voorkom je schommelingen in het defensiebudget als gevolg van economische trends, hoe populair defensie op een bepaald moment is, en hoe het precies uitkomt in de begroting. Defensie is namelijk veel te belangrijk om afhankelijk te laten zijn van de precieze economische cijfers of wat er ‘over’ is bij begrotingsonderhandelingen!

 

Lees hier deel 1 terug.


Blog comments powered by Disqus