Defensie verdient volle steun en voldoende middelen! (deel 1/2)

Waarom wil de SGP toch steeds, jaar in, jaar uit, meer geld voor defensie? Wat is het belang van miljarden investeren in defensie eigenlijk? En misschien nog wel het belangrijkste: zouden we ons niet moeten richten op geweldloze middelen om conflicten op te lossen, zoals ontwikkelingssamenwerking en diplomatie? Misschien stel je jezelf deze vragen ook weleens. Zeker in verkiezingstijd niet onbelangrijk! Partijen kiezen waar ze geld aan uit willen geven, en ook op het gebied van veiligheid en defensie valt er op 15 maart weer veel te kiezen. Bovenstaande vragen komen aan bod in een tweeluik. Vandaag deel 1.

 

Bizarre bezuinigingen

Vanaf het begin van de jaren ’90, na de Koude Oorlog, heeft de krijgsmacht bezuiniging op bezuiniging voor de kiezen gekregen. Ook sinds de economische crisis in 2008 heeft Defensie met miljardenbezuinigingen te maken gekregen. Het ultieme gevolg: Defensieminister Hennis moest in 2016 toegeven dat Defensie zijn belangrijkste taak, zelfverdediging, niet meer goed kan uitvoeren.

De verhalen over de gevolgen komen van alle kanten: er is een tekort aan munitie, militairen kopen soms op eigen kosten goede uitrusting, veel materieel is onbruikbaar, en ga zo maar door.

 

Duidelijke inzet

De SGP is duidelijk: naast investeringen in binnenlandse veiligheid wil de SGP in de komende kabinetsperiode 3 miljard extra voor defensie. Dat is de eerste stap, over 10 jaar wil de SGP op de NAVO-norm voor defensie-uitgaven zitten: 2% van het BBP. Wat betreft die 10 jaar: Rutte heeft dit namens Nederland afgesproken op de NAVO-top in Wales (2014), maar de VVD vindt het nu toch geen goed idee om zich hieraan te houden. Zoals Kees van der Staaij voorrekende maakt Rutte er nu liever 58 jaar van.

 

Belang

Een groot deel van de partijen lijkt het belang van een goed uitgeruste en inzetbare krijgsmacht totaal niet in te zien, gezien de verkiezingsprogramma’s. De SGP denkt daar totaal anders over. Maar waarom? Er zijn vier belangrijke redenen waarom Nederland belang heeft bij een goed uitgerust en inzetbaar leger: allereerst om de veiligheid van Nederland te garanderen. Daarnaast om bondgenoten bij te staan (zoals afgesproken binnen de NAVO). De derde reden is om een geloofwaardige internationale speler te zijn en indien nodig de Nederlandse belangen veilig te stellen. De vierde reden is om in het uiterste geval mee te doen aan internationale operaties, om daarmee verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van weerloze mensen elders in de wereld.

 

Laatste redmiddel

Critici zeggen weleens dat investeren in defensie alleen maar leidt tot een wapenwedloop. Daar is nu echter in de verste verte geen sprake van. Defensie is zo uitgekleed dat het nu puur gaat om het fatsoenlijk laten draaien van deze waardevolle organisatie. Opnieuw is de SGP duidelijk: militaire inzet is een laatste redmiddel. Juist daarom verdienen militairen het, als er dan een beroep op hen gedaan wordt, te beschikken over goede middelen.

 


Blog comments powered by Disqus