De vermogensbelasting: irreëel en onrechtvaardig!

De spaarrente bij de bank is inmiddels gedaald tot ver onder de 1%. Aandelenkoersen maakten een vrije val als gevolg van de Brexit. Er is veel te doen over de belastingheffing in box 3. Dat is de belasting die wordt betaald over je vermogen, spaargeld, aandelen en een tweede woning. De ene na de andere rechtzaak wordt erover gevoerd. De vermogensbelasting zoals die er tot 2016 was, is niet meer van deze tijd: irreëel en onrechtvaardig. Dat moet veranderen. Het wordt tijd dat de werkelijke opbrengsten uit vermogen worden belast. 

Vermogensheffing achterhaald

Tijdens de invoering van het huidige inkomstenbelastingstelsel (2001), onder het tweede paarse kabinet, was er veel vertrouwen op de financiële markten. De rendementen waren hoog en 5% rente op een spaarrekening was geen uitzondering. Een basis van 4% over het vermogen om belasting over te heffen was normaal en niemand had het erover. Het ging economisch allemaal voor de wind.

Echter, in 2008 stortten de markten in en het vertrouwen was op slag verdwenen. De lage rente op een spaarrekening en beleggingen zijn daar een gevolg van. Ondanks de felle kritiek op deze irreële 4%-grondslag houdt de VVD-staatssecretaris, verantwoordelijk voor de belastingen, vast aan de geldende regels.

Vorig jaar gaf Advocaat-Generaal (A-G) Niessen, een vooraanstaand adviseur van de Hoge Raad, aan dat de 4% in strijd is met het recht op eigendom. Dit recht komt voort uit het Eerste Protocol van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Niessens advies was onverwacht en kwam hard aan wat de gemoederen in Den Haag deed oplaaien. Deze feiten geven maar aan dat deze heffing niet meer van deze tijd is en strijdig met het Europese recht.

SGPJ: reëel en rechtvaardig heffen

De SGP-jongeren vindt dat het tijd is voor een reële en rechtvaardige heffing van de belasting op het vermogen. Die belastingheffing moet weer van deze tijd worden. Het echte rendement moet worden belast, dat beaamt ook het Centraal Planbureau. Bijvoorbeeld die 0.5% rente op de spaarrekening gelijk belasten of het dividend wat wordt uitgekeerd. Hierdoor vindt een evenwichtige en eerlijke heffing plaats. Nu de economische recessie achter ons ligt, moet het kabinet die kansen grijpen om de belastingen te herzien op ons vermogen. 

 

Leander Fierens

Commissie SEZ


Blog comments powered by Disqus