De toekomst van minister Plasterk

Dinsdagavond werd het vuur aan de schenen gelegd bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij moest zich verantwoorden over zijn handelswijze ten aanzien van de informatie die hij gegeven en later verzwegen heeft rondom de afluisterzaak NSA. SGP-jongeren betreurd deze gang van zaken en hoopt op verbetering in de toekomst.

Dinsdagavond werd het vuur aan de schenen gelegd bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij moest zich verantwoorden over zijn handelswijze ten aanzien van de informatie die hij gegeven en later verzwegen heeft rondom de afluisterzaak NSA. SGP-jongeren betreurd deze gang van zaken en hoopt op verbetering in de toekomst.

Afluisterzaak
In oktober 2013 werd bekend dat in december 2012 in Nederland zo’n 1,8 miljoen taps zouden hebben plaatsgevonden. Plasterk vertelde in het programma Nieuwsuur dat het bespioneren van telefoon- en mailverkeer door de Amerikanen waarschijnlijk ook in Nederland gebeurde. Hij gaf daarbij aan daar niets van af te weten en noemde het onacceptabel. Hij benadrukte dat deze taps niet door Nederland verzameld en verschaft waren. Plasterk werd voor de rechter gedaagd voor spionagepraktijken. Op 20 november werd bekend dat het wel ging om door Nederland zelf vergaarde taps. Plasterk besloot op 22 november samen met Minister Hennis van Defensie deze informatie niet te delen met de Kamer. Pas op 4 februari kreeg de Kamer een brief van Hennis en Plasterk dat de informatie die gegeven was niet klopte. Dinsdagavond bood Plasterk zijn excuus aan en noemde zijn optreden ‘buitengewoon onverstandig’. De motie van wantrouwen die tegen hem werd ingediend, werd verworpen.

Gezwabber
SGP-jongeren vindt het vreemd dat minister Plasterk steeds voor een andere gedragslijn koos. Eerst speculeerde hij in het programma Nieuwsuur. Op 22 november besloot hij samen met Hennis om het niet aan de Kamer te vertellen, met als reden de staatsveiligheid. In februari kwam dan toch, al dan niet onder druk van de rechtszaak, het hoge woord er uit. Hierin valt geen consequente lijn te ontdekken, SGP-jongeren betreurt dit ‘gezwabber’.

Toekomst
Nu de motie van wantrouwen is verworpen en Plasterk minister van Binnenlandse Zaken zal blijven, moeten we niet te lang blijven hangen in wat er gebeurd is, maar naar de toekomst kijken. De cruciale vraag is wat deze minister moet doen om zijn geloofwaardigheid en vertrouwen terug te winnen. Plasterk heeft zijn excuus aangeboden en meerder keren herhaald deze fout niet weer te zullen maken. Deze garantie is wat ons betreft een begin. We roepen de minister op om vanaf nu niet meer te speculeren maar alleen informatie te geven die berust op feiten. Wanneer daarin iets fout gaat, moet hij dit delen met de Kamer. Dit kan eventueel door gebruik te maken van commissie Stiekem. Het is belangrijk dat de Kamer informatie eerder krijgt dan de media.  Tenslotte vinden wij goed contact tussen de minister en onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten van groot belang. We hopen op verbetering in de toekomst.

Lisanne den Hartog
Commissie Binnenland

Geschreven door Lisanne den Hartog

Lisanne den Hartog is lid van de Commissie Binnenland.. Meer artikelen van Lisanne den Hartog:Blog comments powered by Disqus