Energievraagstuk (3/5): De neveneffecten van versnipperd Europees energiebeleid!

We leven in een wereld die sterk verandert. Verandering op het gebied van klimaat, ten gevolge van ernstige milieuvervuiling. Klimaatverandering heeft grote gevolgen, zoals stijging van de zeespiegel, aantasting van ecosystemen en droogte. Maar ook de uitputting van natuurlijke grondstoffen is een ernstig probleem. Dit gaat recht tegen Bijbelse normen in, we mogen de aarde gebruiken, maar niet misbruiken!

We leven in een wereld die sterk verandert. Verandering op het gebied van klimaat, ten gevolge van ernstige milieuvervuiling. Klimaatverandering heeft grote gevolgen, zoals stijging van de zeespiegel, aantasting van ecosystemen en droogte. Maar ook de uitputting van natuurlijke grondstoffen is een ernstig probleem. Dit gaat recht tegen Bijbelse normen in, we mogen de aarde gebruiken, maar niet misbruiken! SGP-jongeren staat dan ook voor een integrale, effectieve en efficiënte aanpak.

Europees streven
Een belangrijke speler voor integrale aanpak van het milieu binnen Europa is de Europese Unie. De Europese Unie is hard op weg om de energieproductie te verduurzamen, voor 2020 moeten de verschillende richtlijnen worden behaald:

  • Het energieverbruik in de hele EU met twintig procent terugdringen.
  • De uitstoot van CO2 met twintig procent verminderen.
  • Twintig procent van de Europese verbruikte energie moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen en het aandeel biobrandstoffen in brandstof voor transport moet worden vergroot tot tien procent.

De EU is met deze richtlijnen vooruitstrevend. Richtlijnen hebben een bindend karakter, maar er mag per lidstaat worden gekozen hoe deze richtlijnen vormgegeven worden. Dit leidt tot een versnipperd beleid in de hele EU.

Versnipperd beleid
Zoals bij vrijwel iedere vernieuwing heeft men hier ook te maken met onvoorziene problemen. Door het huidige beleid in de EU is er veel verschil in energiebeleid van lidstaten. Gevolg is dat de prijs voor energie erg verschillend is tussen de lidstaten. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Een duidelijk voorbeeld is het verschil tussen Nederlandse en Duitse stroomprijzen. In Nederland betalen grootverbruikers dertig procent meer voor stroom. Dit is het gevolg van overmatige subsidiering van onder andere zonnepanelen door de Duitsers. Duitsland wekt eigenlijk veel te veel stroom op en dumpt dit op de markt voor enorm lage prijzen. De Duitse industrie betaald daardoor veel minder voor stroom dan de Nederlandse industrie. Kabels tussen Nederland en Duitsland, de zogenaamde ‘interconnectoren’, zouden dit probleem moeten oplossen. Helaas zijn deze nog onvoldoende aanwezig.

Integraal maar ook effectief en efficiënt
Integraal streven naar een duurzame wereld is een Bijbels idee, dit steunt SGP-Jongeren van harte. De ambities die Europa heeft onderschrijven we dan ook. Anderzijds zijn er wel problemen die voortkomen uit het versnipperde Europese beleid. SGP-jongeren vindt dan ook dat het streven effectiever en efficiënter moet, door één en het zelfde Europese energiebeleid te voeren.

Jonathan Schroevers
Commissie Sociaal Economische Zaken

Geschreven door Jonathan Schroevers

Jonathan Schroevers is lid van de Commissie Sociaal Economische Zaken.. Meer artikelen van Jonathan Schroevers:Blog comments powered by Disqus