De Laatste-wil-pil opnieuw op de agenda

Het legaliseren van de ‘laatste-wil-pil’, zoals de NVVE onlangs opnieuw betoogde, is volgens SGP-jongeren een onwenselijke situatie. Ruim tien jaar geleden werd deze pil door Huib Drion, Nederlands rechtsgeleerde, geïntroduceerd als hét middel om de regie over leven en dood in eigen hand te nemen. Gelukkig zag men destijds in dat zo’n pil een stap te ver was. Maar ziet men dat anno 2015 nog steeds zo? SGP-jongeren wel degelijk! Het beslissen over leven en dood is geen beslissing die door mensen gemaakt kan en mag worden.

Het legaliseren van de ‘laatste-wil-pil’, zoals de NVVE onlangs opnieuw betoogde, is volgens SGP-jongeren een onwenselijke situatie. Ruim tien jaar geleden werd deze pil door Huib Drion, Nederlands rechtsgeleerde, geïntroduceerd als hét middel om de regie over leven en dood in eigen hand te nemen. Gelukkig zag men destijds in dat zo’n pil een stap te ver was. Maar ziet men dat anno 2015 nog steeds zo? SGP-jongeren wel degelijk! Het beslissen over leven en dood is geen beslissing die door mensen gemaakt kan en mag worden.

Ondoordacht mondig

Volgens de NVVE neemt de behoefte naar deze pil toe met het mondiger worden van de huidige generatie. Maar is dat wel een goed argument? In een mondige samenleving is het juist een gevaar dat er van alles geroepen wordt, zonder dat er diep over nagedacht wordt. Het bieden van de mogelijkheid om uit het leven te stappen is een onmogelijke keus. Leven en dood is namelijk geen menselijke beslissing, hoe mondig we ook zijn! Jongeren zijn misschien mondiger waardoor ze durven zeggen dat het leven genoeg is geweest. Maar mondigheid maakt de keuze tussen leven en dood volstrekt niet gemakkelijker.

Misbruik

Een ander gevaar dat hierbij komt kijken, is misbruik. Door eerst met mensen in gesprek te gaan wil men dit voorkomen. Maar door de mondige samenleving heeft dat gesprek juist ook veel gevaren. Mensen die eigenlijk niet voor zo’n pil in aanmerking komen, of niet ondragelijk lijden en om wat voor reden niet willen leven, kunnen onder voorwendselen een arts onder druk zetten. Omdat wij niet altijd door de mondigheid heen kunnen prikken is dit een situatie die in de praktijk al veel voorkomt. Misbruik dekken we hier dus zeker niet mee in!

NVVE spreekt zichzelf tegen

Mensen die hun leven voltooid vinden, zouden deze laatste-wil-pil ‘gewoon’ moeten kunnen krijgen volgens de NVVE. Ondanks dat dit ‘gewoon’ moet kunnen, wil de NVVE dit wel geclausuleerd verstrekken. Want, zo zegt men: “Wij proberen eerst in te schatten of mensen echt de wens hebben deze pil te krijgen, of dat ze misschien andere hulp nodig hebben. Maar als de wens goed doorwrocht en invoelbaar is, dan geven we betrouwbare adressen.” Hiermee snijdt de NVVE zichzelf in de vingers. De clausule laat namelijk zien dat het inderdaad niet veilig is mensen de regie over leven en dood in eigen hand te geven.

Als het aan SGP-jongeren ligt is het kiezen voor een voltooid leven geen keus die we ‘gewoon’ aan mensen over kunnen en mogen laten. Het is onze taak om leed te verzachten en zorg te bieden. En mensen wijzen op de God die ons nooit in de steek zal laten. Hij is de beschikker over leven en dood.

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere! Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11.


Blog comments powered by Disqus