De kaasschaaf en de kasschuif

Kabinet Rutte I roept veel over stevige bezuinigingen en het versterken van het groeivermogen van de economie. Er wordt echter in de praktijk niet structureel bezuinigd en veel kosten worden vooruitgeschoven naar volgende jaren. Er ontbreken hervormingen om het groeivermogen werkelijk te versterken.

Kabinet Rutte I roept veel over stevige bezuinigingen en het versterken van het groeivermogen van de economie. Er wordt echter in de praktijk niet structureel bezuinigd en veel kosten worden vooruitgeschoven naar volgende jaren. Er ontbreken hervormingen om het groeivermogen werkelijk te versterken.

Kaasschaaf
Er moet €18 miljard worden bezuinigd en dat gaat iedereen voelen, we kennen inmiddels het verhaal. Als we de opbrengsten voor lastenverzwaringen (die officieel niet bij bezuinigingen horen) hiervan aftrekken, dan wordt er slechts €14 miljard bezuinigd (al is het CPB nog €5 miljard pessimistischer). Rutte I doet dit door 121 maatregelen te nemen om dit bedrag bij elkaar te sprokkelen. Dat betekent dus ongeveer €122 miljoen bezuiniging per maatregel. De kaasschaaf wordt over tal van beleidsterreinen gehaald. Hier een beetje, daar een beetje. Op de lange termijn blijkt het vaak niet haalbaar om steeds een kleine kostenreductie uit te voeren, de bezuinigingen zijn dus niet structureel.

Kasschuif
Het is moeilijk voor politici om lastige maatregelen door te voeren. Dit wordt meestal door de kiezers niet op prijs gesteld en daarom laten politici het graag over aan een volgend kabinet. Dit kabinet schuift niet alleen lastige maatregelen, maar ook kosten voor zich uit. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat de 2,9% begrotingstekort slechts wordt gehaald door een kasschuif waarbij €0,5 miljard wordt doorgeschoven naar volgende jaren. Het is zeer de vraag of de prognoses voor de begrotingstekorten van 2012-2015 gehaald gaan worden.

Gebrek aan realisme
Uit onderzoek blijkt dat politici vaak toekomstige kosten onderschatten en opbrengsten overschatten. De zorguitgaven voor 2011 zullen waarschijnlijk nog stijgen. Met hier en daar wat schaven en schuiven komen we er niet. Er zal structureel hervormd moeten worden op onder andere de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Maar vooralsnog ontbreekt het daaraan.

Geschreven door Teunis Brand

Teunis is lid van de commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Teunis Brand:Blog comments powered by Disqus